Start: 2/3/2023 3:14:36 AMEnd: 2/3/2023 3:14:36 AM >> 149

مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد الزهرا (س)
سال:1385 | تاریخ پایان: اسفند 1385

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

130

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی و مطالعه روش های مختلف هضم لجن های صنعتی و شهری

شماره مسلسل

نویسندگان

مهدی-نادری منش

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 در طبیعت منابع اصلی بیومس گیاهی شامل سلولز، لیگنو سلولز و لیگنین می باشد که مشتقی از چوب گیاهان علفی بقایای کشاورزی و سلب صنایع جنگلداری بوده که این ها حدود نیمی از ترکیباتی هستند که توسط فتوسنتز تولید می شوند. از آنجایی که این ترکیبات در صنعت کاغذسازی مورد استفاده قرار گرفته و همچنین مواد اضافی آن ها برای محیط زیست مضر می باشند بنابراین بازیافتشان هم برای پاکسازی محیط و هم برای چرخه کربن ضروری است. همواره مشکلات عمده ای در زمینه دفع لجن ایجاد شده در کارخانه های چوب و کاغذ وجود داشته است. با توجه به سخت تر شدن قوانین زیست محیطی چاره اندیشی برای یافتن راهی که کمک به آن هم حجم این گونه موارد را کاهش می دهد و هم در عین حال سمیت و بوی بد ناشی شده از آن را به حداقل برساند، امری ضروری می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID