مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده گیاهان دارویی
سال:1382 | تاریخ پایان: اسفند 1382

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

205

دانلود:

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاهان آویشن (.Thymus vulgaris L)، ترخون (.Artemisia dracunculus L)، پیرمینت (.Mentha piperita L) و شوید (.Anethum graveolens L) در اندامهای خشک و تر گیاه

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 اسانس ها ترکیبات معطری هستند که در اندام های تعدادی از گیاهان یافت می شوند، اسانس ها جزو متابولیت های ثانویه این گیاهان بوده و به شدت تحت تاثیر فاکتورهای محیطی و مراحل رشدی گیاه قرار دارند، علاوه بر آن این ترکیبات فرار، طی فرآیند خشک کردن و در حرارت های نامناسب تبخیر می شوند بنابراین لازم است تا با توجه به خصوصیات هر گیاه نحوه استخراج اسانس مورد بررسی قرار گیرد.در طرح حاضر تغییرات کمی و کیفی اسانس اندام های خشک و تر چهار گیاه معطر پرمصرف در صنایع دارویی و غذایی شامل شوید، ترخون، نعناع فلفلی و آویشن مورد مطالعه قرار گرفت. هدف از این تحقیق آگاهی از این موضوع بود که آیا لازم است تا گیاه قبل از استحصال اسانس، خشک شود؟ سرعت خروج اسانس در اندامهای خشک و تر گیاه چه تفاوتی دارد؟ آیا اجزا تشکیل دهنده اسانس در فرآیند اسانس گیری از اندامهای خشک و تر گیاه تغییر خواهند کرد؟این پژوهش در گروه پژوهشی فارماکوگنوزی و داروسازی پژوهشکده گیاهان دارویی صورت گرفت و آنالیز اسانس ها با استفاده از دستگاه GC/Mass صورت گرفت، نتایج نشان داد که:1- خشک کردن گیاه ترخون در دمای 35 درجه سانتی گراد تاثیری بر روی کمیت و کیفیت اسانس ندارد و بنابراین می توان از گیاه تازه جهت استحصال اسانس استفاده نمود.2- خشک کردن گیاه آویشن حتی در دمای 35 درجه سانتی گراد موجب افت راندمان اسانس می شود و بنابراین مناسب ترین روش استحصال اسانس، استفاده از گیاه تازه در مرحله گل دهی می باشد.3- در مورد نعناع فلفلی نیز شرایط مشابه آویشن است و باید گیاه به صورت تازه اسانس گیری شود.نکته قابل توجه در مورد پیرمنیت این است که برداشت گیاه و خشک کردن نسبی آن بصورت قراردادن آن در مزرعه به مدت 24 ساعت ضمن کاهشی حدود 10 درصد در آب گیاه، هیچگونه تغییری در کمیت و کیفیت اسانس نداشته و مشابه گیاه تازه می باشد.4- در مورد گیاه شوید با توجه به نیاز صنایع به ماده موثره کارون، مناسب ترین شکل استفاده از گیاه، برداشت آن در مرحله تشیکل بذر است ولی قبل از تغییر رنگ آن به قهوه ای می باشد، عبور از مرحله سبزی بذر به قهوه های شدن به شدت موجب کاهش درصد اسانس می شود.همچنین نتایج نشان داد که علیرغم بالا بودن سرعت خروج اسانس در ابتدای فرآیند اسانس گیری در اندامهای خشک گیاهی، تمامی اسانس پس از گذشت 100 دقیقه از شروع کنداس در هر دو نمونه خشک و تر از گیاه خارج می شود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.