مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده گیاهان دارویی
سال:1386 | تاریخ پایان: خرداد 1386

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

196

دانلود:

148

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

جمع آوری و شناسایی گیاهان دارویی ایران (فاز اول) با اولویت گونه های ذکر شده در فارماکوپه گیاهی ایران

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 بدلیل عدم وجود هرباریوم تخصصی گیاهان دارویی یکی از مشکلات گیاهان دارویی ایران شناسایی این گیاهان می باشد. در فارماکوپه گیاهی ایران 99 گونه لیست شده است. از بین آنها 30 گونه انتخاب و از استانهای مختلف جمع آوری و شناسایی شدند که شامل: آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak), آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.), بارهنگ(Plantago major L.) , برگ بو (Laurus nobilis L.), به لیمو (Lippia citriodora H. B. et. K.), پر سیاوشان (Adiantum capillus– veneris L.), پونه .Mentha longifolia (L.) Huds, تاجریزی (Solanum nigrum L.), خارخسک (Tribulus terrestris L.), خارمریم (Silybum marianum (L.) Gaertn), خاکشیر ایرانی (Descurainia sophia (L.) Schur), رازک(Humulus lupulus L.) , رازیانه (Foeniculun vulgare Mill.), رزماری (Rosmarinus officinalis L.), زرشک (Berberis vulgaris L.), زیتون (Olea europaea L.), سدر(Ziziphus spina- christi (L.) Willd),  سه پستان (Cordia myxa L.), شاه پسند (Verbena officinalis L.), عناب (Ziziphus jujuba Mill.), فرنجمشک (Melissa officinalis L.), کاسنی (Cichorium intybus L.), کاکوتی (Ziziphora tenuir L.), گاو زبان (Echium amoenum Fisch & Mey.), گزنه (Urtica dioica L.), گل ساعتی (Passiflora incarnata L.), لیمو عمانی یا لیمو ترش (Citrus auratifolia (Christm.) Swingle), مرزنگوش (Origanum vulgare L.), مورد  (Myrtus communis L.)  و هوفاریقون (Hypericum perforatum L.) می باشند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.