مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده گیاهان دارویی
سال:1392 | تاریخ پایان: آذر 1392

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

475

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی اثر عصاره های اتیل استاتی، متانولی و آبی گیاه بولاغ اوتی (.Nasturtium Officinale R. Br) بر سطح گلوکز خون در موش صحرایی دیابتی

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 مقدمه: گیاه بولاغ اوتی در طب سنتی ایران جهت درمان گلوکز خون بالا مصرف می شود ولی تاکنون هیچ تحقیق علمی جهت بررسی اثربخشی آن در کاهش سطح گلوکز خون گزارش نشده است. هدف: در این طرح پژوهشی, هدف بررسی تاثیر عصاره های مختلف اتیل استاتی, متانولی و آبی گیاه بولاغ اوتی بر سطح گلوکز خون در موش صحرایی دیابتی بود. مواد و روشها: تعداد 270 سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار انتخاب و با تزریق استرپتوزوسین داخل صفاقی دیابتی شدند. عصاره های اتیل استاتی, متانولی و آبی گیاه بولاغ اوتی با دوزهای مختلف به گروه های 10 سری موشهای دیابتی تجویز شد. بعد از یک و 8 هفته سطح گلوکز خون ناشتا اندازه گیری شد. نتایج: بررسی سمیت عصاره های مختلف گیاه بولاغ اوتی نشان داد که LD50 عصاره اتیل استاتی, عصاره متانولی و عصاره آبی به ترتیب 1000, 3000 و 3000 میلیگرم بر کیلوگرم وزن موش است. تاثیر عصاره های اتیل استاتی, متانولی و آبی گیاه بولاغ اوتی بر سطح گلوکز خون نشان داد که عصاره اتیل استاتی با دوز600mg/kg , 400, 200, 100 به صورت معنی داری (P=0.000, P=0.000, P=0.011, (P=0.001موجب کاهش سطح گلوکز خون بالا در مقایسه با گروه کنترل شده است. عصاره های متانولی و آبی گیاه بولاغ اوتی با دوزهای مختلف اثری بر کاهش سطح گلوکز خون بالا نداشتند. نتیجه کلی: عصاره اتیل استاتی گیاه بولاغ اوتی باعث کاهش سطح گلوکز خون در موش های دیابتی می شود. انجام مطالعات بیشتر و طولانی تر جهت بررسی اثر بر گلوکز خون و مکانیسم اثر و بررسی اثرات جانبی گیاه در میان جمعیت هدف پیشنهاد می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  فلاح حسینی، حسن، سعیدنیا، سودابه، رضازاده، شمس علی، کیان بخت، سعید، و راسخ، حمیدرضا. (آذر 1392). بررسی اثر عصاره های اتیل استاتی, متانولی و آبی گیاه بولاغ اوتی (.Nasturtium Officinale R. Br) بر سطح گلوکز خون در موش صحرایی دیابتی. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی. https://sid.ir/paper/790010/fa

  Vancouver: کپی

  فلاح حسینی حسن، سعیدنیا سودابه، رضازاده شمس علی، کیان بخت سعید، راسخ حمیدرضا. [Internet]. بررسی اثر عصاره های اتیل استاتی, متانولی و آبی گیاه بولاغ اوتی (.Nasturtium Officinale R. Br) بر سطح گلوکز خون در موش صحرایی دیابتی. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی؛ آذر 1392. Available from: https://sid.ir/paper/790010/fa

  IEEE: کپی

  حسن فلاح حسینی، سودابه سعیدنیا، شمس علی رضازاده، سعید کیان بخت، و حمیدرضا راسخ، “بررسی اثر عصاره های اتیل استاتی, متانولی و آبی گیاه بولاغ اوتی (.Nasturtium Officinale R. Br) بر سطح گلوکز خون در موش صحرایی دیابتی،” ایران، مراکز جهاد دانشگاهی، آذر 1392. [Online]. Available: https://sid.ir/paper/790010/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری

  فایل موجود نیست