مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد علوم پزشکی ایران | سال:1375 | تاریخ پایان: زمستان 1375

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

134

دانلود:

148

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی تاثیر لیز کم توان بر مقاومت کششی تاندون آشیل خرگوش پس از جراحی ترمیمی

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 در این تحقیق تاثیر کم توان هلیم - نئون بر مقاومت کششی تاندون آشیل خرگوش بررسی شد. به این منظور 40 سر خرگوش نر از نژاد Dutch سفید 4 الی 6 ماهه که وزن آنها بین 1200 الی 2000 گرم بود، استفاده شد. پس از توزیع تصادفی خرگوشها در گروههای تجربی و کنترل تاندون آشیل پای راست آنها تنوتومی شده و سپس دو قطعه تاندون به روش Modified Kessler (15) با نخ نایلون منوفیلامان 4 صفر دوخته شده و اندام تحتانی حیوان درون آتل بی حرکت می گردید. در مورد گروه تجربی موضع عمل تحت تابش پرتوهای لیزر با طول موج 632.8 نانومتر و انرژی دانسیته 5 میلی ژول بر سانتیمتر مربع قرار می گرفت و سپس حیوانات در روزهای 7، 14، 21، 28 پس از عمل نمونه برداری شده و نمونه ها توسط دستگاه تنسیومتر بررسی می شدند. نتایج حاصله نشان داد که پرتوهای لیزر به میزان 5 میلی ژول بر سانتیمتر مربع با طول موج 632.8 نانومتر باعث افزایش حداکثر استرس تحمل شده توسط تاندونهای ترمیم شده در مقایسه با گروه کنترل در روزهای (p= 0.02) 21 و (p= 0.03) 28 می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID