مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد علوم پزشکی ایران
سال:1383 | تاریخ پایان: 1383

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

476

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

مطالعات و تحقیقات مربوط به علم زیست شناسی خانه علم و تغذیه و کشاورزی موزه علوم

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 گسترش و پیچیدگی روزافزون جامعه بشری و پیدایش نیازهای متعدد و متنوع جدید در آن، ضرورت وجود مدرسه حقیقی را به اثبات رسانیده است؛ آموزش قدیم متهم به این شده است که راکد و درمانده است و کاوش را به تلفیق معلومات و آماده ساختن افراد متحجر برای جامعه منحصر کرده است و اینان نیز طبعا جامعه را به سوی تحجر سوق می دهند و نمی توانند خود را بر حسب مقتضیات زمان تغییر دهند و از مقابله با جهان متغیر ناتوانند. بدین ترتیب، فلسفه ها، نظریه ها و گرایش هایی پیدا و عرضه شدند و پوشش هایی از این قبیل مطرح گردیدند: آیا فرزند خود را برای جامعه امروز آماده می کنیم یا برای جامعه آینده؟ آیا مدرسه توانایی و امکانات کافی جهت آماده سازی دانش آموزان برای تجربه اندوزی و استفاده از این آموخته ها در موقعیت های واقعی زندگی را دارد؟

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کاظمی آشتیانی، سعید، شاهزاده فاضلی، سیدابوالحسن، فکوری نوشاد، گیسو، فرمحمدی، سیف اله، ابراهیمی، زهرا، مومنی، مجید، رضایی، مهران، محبی، رضا، موسوی زاده، روح اله، و کردی، علیرضا. (1383). مطالعات و تحقیقات مربوط به علم زیست شناسی خانه علم و تغذیه و کشاورزی موزه علوم. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی. https://sid.ir/paper/789872/fa

  Vancouver: کپی

  کاظمی آشتیانی سعید، شاهزاده فاضلی سیدابوالحسن، فکوری نوشاد گیسو، فرمحمدی سیف اله، ابراهیمی زهرا، مومنی مجید، رضایی مهران، محبی رضا، موسوی زاده روح اله، کردی علیرضا. [Internet]. مطالعات و تحقیقات مربوط به علم زیست شناسی خانه علم و تغذیه و کشاورزی موزه علوم. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی؛ 1383. Available from: https://sid.ir/paper/789872/fa

  IEEE: کپی

  سعید کاظمی آشتیانی، سیدابوالحسن شاهزاده فاضلی، گیسو فکوری نوشاد، سیف اله فرمحمدی، زهرا ابراهیمی، مجید مومنی، مهران رضایی، رضا محبی، روح اله موسوی زاده، و علیرضا کردی، “مطالعات و تحقیقات مربوط به علم زیست شناسی خانه علم و تغذیه و کشاورزی موزه علوم،” ایران، مراکز جهاد دانشگاهی، 1383. [Online]. Available: https://sid.ir/paper/789872/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری

  فایل موجود نیست