مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد علوم پزشکی ایران | سال:1375 | تاریخ پایان: بهار 1375

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

137

دانلود:

31

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

COH/ IUI و بررسی 972 سیکل کاربرد آن در موسسه رویان از سال 74-1372

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 این مطالعه بررسی 972 سیکل کاربرد روش COH/ IUI در موسسه رویان (کلینیک ارجاعی نازایی) است. مطالعه از نوع گذشته نگر تحلیلی است. در این بررسی 972 سیکل COH/ IUI از سال 1372 لغایت 1374، از نظر میزان حاملگی به ازای هر سیکل درمانی با توجه به متغیرهای مختلف بررسی گردیدند، تعداد کلی حاملگی بالینی به ازای سیکل درمانی 10.9% بود. 92.4% حاملگی ها طی حداکثر سه سیکل و 7.5% بعد از 6 تا 4 سیکل ایجاد شده بود قابلیت باروری ماهانه از 12% در زنان جوانتر از 35 سال به 6% در زنان مسن تر از 35 سال کاهش می یافت. بیشترین قابلیت باروری ماهانه در گروه سنی 29-35 سال دیده شد. هیچ موردی از حاملگی در گروه سنی بیشتر از 40 سال مشاهده نگردید، قابلیت باروری ماهانه با کلومید به تنهایی 9.2% hmG به تنهایی 12.7% کلومید/ %13 hmG بود. قابلیت باروری ماهانه در گروهی که دارو جهت تقویت عملکرد جسم زرد دریافت نموده بودند 12.8% در مقایسه با 7.8% در گروه بدون درمان بود. در گروه اول، قابلیت باروری ماهانه در کسانی که پروژسترون عضلانی دریافت نموده بودند 17% بود که در مقایسه با 10.6% در گروهی که hcG تزریقی دریافت نموده بودند تفاوت آماری واضحی دارد. قابلیت باروری ماهانه در گروه نازایی با عامل مرد 8.2% اختلال تخمک گذاری 23.6%، عامل سرویکس 14.3%، نازایی با علت ناشناخته 14%، گروه مشترک اختلال تخمک گذاری و کیفیت نامناسب اسپرم 14.7% بود. قابلیت باروری ماهانه در گروه تخمک گذاری قبل از تلقیح منی در مقایسه با تخمک گذاری بعد تلقیح منی از 14.5% به 7.9% کاهش یافت.از 106 مورد حاملگی بالینی با این روش 12 مورد حاملگی چند قلویی (11.3%)، 36 مورد تولد زنده و 11 مورد بارداری خاتمه نیافته تا زمان بررسی (جمعا 44%)، 4 مورد منجر به سقط، 2 مورد زایمان نارس در 6 ماهگی، 4 مورد زایمان زودرس در پرونده ها گزارش شده بود. از نظر جنسیت نوزادان از 32 مورد ذکر شده در پرونده 15 مورد مونث 16 مورد مذکر بودند. در هیچ یک از متولدین ناهنجاری مادرزادی مشاهده نگردید. 6% از سیکل های حاملگی به علت هیستر- استیمولاسیون متوسط تا شدید hcG تزریق نگردیده بود، موردی از عفونت لگن در این بررسی مشاهده نگردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID