مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد علوم پزشکی ایران | سال:1375 | تاریخ پایان: آذر 1375

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

154

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی اثر «لیزر کم توان» بر ترمیم «تاندون آشیل خرگوش» پس از عمل جراحی ترمیمی از دیدگاه «بیومکانیک»

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 هدف طرح، بررسی تاثیر لیزر کم توان «هلیم نئون» بر مقاومت کششی «تاندون آشیل» خرگوش پس از جراحی ترمیمی بوده، که بر اساس آن 40 سر خرگوش از نژاد «Dutch» سفید به طور تصادفی در گروه های شاهد و تجربی قرار گرفتند. با شرایط استریل و بی هوشی عمومی «تاندون آشیل» پای راست آن ها «تنوتومی» شده و سپس دو قطعه تاندون دوخته شده و اندام تحتانی حیوان درون آتل بی حرکت می گردید. روز جراحی روز صفر محسوب می شد. در مورد گروه تجربی موضع عمل تحت تابش پرتوهای لیزر با طول موج 632.8 نانومتر و انرژی دانسیته 5 میلی ژول بر سانتی متر مربع قرار می گرفت، سپس حیوانات در روزهای هفتم، چهاردهم، بیست و یکم و بیست و هشتم پس از جراحی نمونه برداری شده و نمونه ها توسط دستگاه تست مقاومت مواد بررسی می شدند. نتایج حاصل نشان داد که پرتوهای لیزر به میزان 5 میلی ژول بر سانتی متر با طول موج 632.8نانومتر باعث افزایش حداکثر استرس تحمل شده توسط تاندون های ترمیم شده در مقایسه با گروه کنترل در روزهای بیست و یکم، (P=0.02) و بیست و هشتم (P=0.03) می شود. در تحقیق حاضر کاربرد پرتوهای لیزر کم توان (هلیم - نئون) موجب افزایش مقاومت کششی تاندون گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID