مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی | سال:1385 | تاریخ پایان: 1385

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

906

دانلود:

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

هویت اجتماعی: رویکردها و نظریه ها

شماره مسلسل

نویسنده

بهزاد-دوران

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 در این طرح ابتدا نقشه حوزه مفهومی هویت و مهمترین مفاهیم مربوط یعنی خود و شخصیت و جایگاه هویت اجتماعی در رابطه با آنها مورد بررسی قرار می گیرد. آنگاه هویت اجتماعی به عنوان پدیده ای مدرن, در دو رویکرد مدرن و پسامدرن مورد بررسی می گیرد. در رویکرد مدرن ابتدا نظریه های جامعه شناسان مشتمل بر دیدگاه های تعامل گرایان ساختی, تعامل گرایان فرایندی و بطور مشخص نظریه هویتِ پیتر برک تشریح می شود. سپس نظریه های روان شناسان, پس از معرفی دیدگاه شناخت اجتماعی, دسته بندی و دسته بندی اجتماعی, در قالب نظریه هویت اجتماعی هنری تاجفل و نظریه دسته بندی خود جان ترنر (در دیدگاهی که به هویت اجتماعی معروف است) شرح داده می شود. آخرین دیدگاه مورد بررسی در رویکرد مدرن دیدگاه سنت گراست که بطور خاص دیدگاه های اندیشمندان ایرانی حوزه های تاریخ, هنر و ادبیات را دربرمی گیرد. در رویکرد پسامدرن نظریه گفتمانی به عنوان تنها جایگزین, به تفصیل از طریق معرفی ویژگی ها و اشکال صوری روایت تشریح می شود. ماحصل مباحث نظری, اتخاذ دیدگاهی ترکیبی بر پایه تعریف تاجفل از هویت اجتماعی است. بدین ترتیب, مولفه های سه گانه هویت اجتماعی عبارتند از آگاهی بر حدودی از باورهای مشترک, علقه به گروه, و تعهد به گروه. در انتها نیز مهمترین انواع هویت اجتماعی یعنی هویت خانوادگی, هویت همالان, و هویت های ملی (در سه سطح خانواده, گروه همالان و جامعه), و از هویت های جهان وطن (در سطحی فراملی) هویت های دینی در قالب مولفه های سه گانه هویت اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. گزارش طرح با جمع بندی و نتیجه گیری و طرح چشم انداز پژوهش های آتی از طریق طرح پرسش های تازه به پایان می رسد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID