مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد علم و صنعت | سال:1372 | تاریخ پایان: 1372

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

91

دانلود:

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

لعاب فلز «مینا» "ENAMEL"

شماره مسلسل

نویسنده

زهرا-محمدی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 در این طرح، ابتدا جهت دستیابی به بوته های دیرگداز بمنظور ذوب مناسب لعاب، فرمولاسیون و شرایط پخت بوته هایی مقاوم تا 1500oC و با بدنه سفید ارایه شد و در مرحله بعد با توجه به ویژگی ضد اسید بودن لعاب، فرمولاسیون لعاب آستری و لعاب نهایی تنظیم و بهترین فلوچارت برای مراحل عمل، و همینطور آماده سازی ورقه های فلزی زمینه پیشنهاد گردید.با انجام آزمایشات گوناگون، اپتیمم میزان وزن لعاب پخته شده در واحد سطح و ضخامت لعاب آستری، جهت داشتن بهترین شرایط سطحی و مناسب ترین انطباق لعاب با زمینه و مطلوب ترین حالت برای ویژگی ضد اسید بودن تعیین شد که این لعاب ها، مقاومت خوبی را در برابر اسیدهای مختلف بویژه اسیدکلریدریک و اسید سولفوریک از خود نشان می دهند و با گذشت هفته ها (زمان غوطه وری) در سطوح بدون عیوب، کوچک ترین نقیصه ای مشاهده نمی گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID