video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,627

دانلود:

323

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ساخت ویریون های HIV با قابلیت یک سیکل تکثیر با هدف مطالعات ویروس شناسی و واکسن

صفحات

 صفحه شروع 55 | صفحه پایان 63

چکیده

 زمینه و هدف: ویروس نقص ایمنی انسان (HIV) از خانواده رتروویریده و عامل سندرم نقص ایمنی اکتسابی (AIDS) می باشد. تهدیدی که عفونت HIV برای نظام سلامت جهانی ایجاد کرده؛ باعث شده است که مطالعه برای دستیابی به ترکیبات ضدویروسی جدید و همچنین طراحی و تولید واکسن HIV اهمیت ویژه ای پیدا کند. این مطالعه به منظور ساخت ویریون های HIV با توان یک سیکل همانندسازی با نام Single Cycle Replicable (SCR) با استفاده از پروویروس های بدون آنزیم رونوشت بردار معکوس (RT) انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی ویریون هایی به نام SCR HIV با قابلیت یک سیکل تکثیر, به وسیله ترانسفکشن هم زمان سه پلاسمید pSPAX.2,pMD2.G  و pmzNL4-3 به سلول های  HEKتولید و سپس توان همانندسازی این ویریون ها در سه رده سلولHEK ,MT-2  و سلول های طحال موش با بررسی روش الیزا برای ترشح p24 و میزان تشکیل سنسیشیوم بررسی گردید. همچنین عفونت زایی ویریون های نسل دوم روی سلول های MT-2 مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: نتیجه بررسی های انجام شده نشان دهنده توان مناسب تولید ویریون های  SCRدر تمامی سلول های مورد بررسی می باشد. همچنین تمامی آنتی ژن های HIV به شکل طبیعی خود به وسیله همانندسازی ویریون های SCR تولید می شوند؛ اما این اجسام ویروسی نسل دوم به طور کامل از نظر توانایی تکثیر, غیرفعال می باشند.نتیجه گیری: این مطالعه توانست ویریون های SCR را تولید نماید که کاندید مناسبی برای واکسن HIV بوده و همچنین با توجه به توان یک سیکل زندگی ویریون های SCR نیازمند تمهیدات شدید ایمنی زیستی مورد نیاز در مطالعات رتروویروس ها نمی باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  سادات، س.، و ذبیح الهی، ر.، و وهاب پور، ر.، و سیادت، س.، و جوادی، ف.، و رضایی، ع.، و پریور، ک.، و آقاصادقی، م. (1389). ساخت ویریون های HIV با قابلیت یک سیکل تکثیر با هدف مطالعات ویروس شناسی و واکسن. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان, 12(4 (پی در پی 36)), 55-63. https://sid.ir/paper/78982/fa

  Vancouver: کپی

  سادات سیدمهدی، ذبیح الهی رضوان، وهاب پور روح اله، سیادت سیدداور، جوادی فوزیه، رضایی عباس، پریور کاظم، آقاصادقی محمدرضا. ساخت ویریون های HIV با قابلیت یک سیکل تکثیر با هدف مطالعات ویروس شناسی و واکسن. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان. 1389 [cited 2023January30];12(4 (پی در پی 36)):55-63. Available from: https://sid.ir/paper/78982/fa

  IEEE: کپی

  سادات، س.، ذبیح الهی، ر.، وهاب پور، ر.، سیادت، س.، جوادی، ف.، رضایی، ع.، پریور، ک.، آقاصادقی، م.، 1389. ساخت ویریون های HIV با قابلیت یک سیکل تکثیر با هدف مطالعات ویروس شناسی و واکسن. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان, [online] 12(4 (پی در پی 36)), pp.55-63. Available: https://sid.ir/paper/78982/fa.