مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد علم و صنعت | سال:1385 | تاریخ پایان: مرداد 1385

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

69

دانلود:

47

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

طراحی و ساخت الکتروفیلتر بای پاس و برج خنک کن

شماره مسلسل

نویسنده

حسن-توفیقی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 مزایای اقتصادی و استاندادرهای زیست محیطی موجب تشویق و ترغیب کارخانجات سیمان به نصب سیستم های فیلتر گردوغبار در دودکش های کارخانجات گردیده است در این طرح ضمن مطالعه ظرفیت و پتانسیل کارخانه نسبت به طراحی و ساخت الکتروفیلتر بای پاس و برج خنک کننده مورد نیاز کارخانه اقدام گردید. تجهیزات طراحی و ساخته شده بدین منظور به وزن تقریبی 457 تن در کارخانه مذکور نصب شد که با نصب آنها علاوه بر جمع آوری گردوغبار تولیدی نسبت به فیلتر خروجی دودکش کارخانه و رساندن میزان ذرات موجود در غبار آن به 50mg NM3 گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID