مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد علوم پزشکی تهران | سال:1389 | تاریخ پایان: آذر 1389

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

240

دانلود:

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی کیفی مفهوم امید از دیدگاه بیماران مبتلا به سرطان پستان پس از درمان

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

چکیده

امید از دیدگاه بیماران مبتلا به سرطان پستان در فرهنگهای مختلف یکسان نیست. هدف از این مطالعه کیفی درک دیدگاهها و نقطه نظرات زنان ایرانی مبتلا به سرطان پستان نسبت به مفهوم امید است. در این مطالعه از مصاحبه عمیق (In-depth interview) استفاده شد. تعداد 34 خانم مبتلا به سرطان مراجعه کننده به درمانگاه پیگیری که تمایل به شرکت در مطالعه داشتند دعوت به مصاحبه شدند. مصاحبه ها در محل کلینیک بیماریهای پستان جهاد دانشگاهی انجام شده و حداکثر هر مصاحبه یک ساعت بود. در این مصاحبه ها شرکت کنندگان تجربیات خود را در مورد امید در زندگی از ابتدای بیماری تا زمان مصاحبه بیان می کنند. تمام مصاحبه ها ضبط و رونویسی شد و موضوعات اصلی آنها استخراج شد. %77 متاهل و %23 بیوه بودند. 88% با سواد و 61% آنها تحصیلات تا سطح دیپلم داشتند. از نظر تعداد فرزند 71% دو تا سه فرزندو یک نفر هیچ فرزندی نداشت. از نظر وضعیت شغلی 73% خانه دار بودند از نظر نوع درمان 79% هر سه درمان جراحی شیمی درمانی, رادیوتراپی را گرفته بودند. 19 نفر جراحی برداشتن کامل پستان(MRM)  و 44% جراحی حفظ پستان شده بودند.در مصاحبه های انجام شده تم های اصلی استخراج شده شامل دو محور اصلی و 8 محور فرعی می باشد: محورهای اصلی: 1) گذر گاهی به سوی اهداف مطلوب (مسیرهای امید), 2) انگیزش لازم برای استفاده از این گذر گاهها (عاملیت امید).مسیرهای امید شامل: 1) مسیری سرشار از حس زندگی 2) در مسیر هدف و با نظری به آینده 3) در مسیر خداوند بودن 4) اعتماد به پزشک در مسیر هدف 5) اعتمادبه اطرافیان در مسیر هدفعاملیت امید شامل: 1) واقع نگری در زندگی خود 2) حس زندگی تازه ای در خود 3) پی گیری درمانبه نظر می رسد بیمارانی که مبتلا به سرطان پستان هستند نیاز زیادی به توجه پزشک معالج دارند. با توجه به نقش حمایتی خانواده توجه به آموزش در ابعاد مختلف خانواده بیماران می تواند در افزایش امیدواری موثر باشد. همچنین توجه بیشتر به روحیه بیماران و ایجاد شادی برای آنان در امید بخشی آنان موثر است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID