مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد علوم پزشکی تهران
سال:1375 | تاریخ پایان: 1375

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

107

دانلود:

142

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی گذشته نگر گزارشهای آسیب شناسی بیماریهای پستان

شماره مسلسل

نویسنده

ایرج-حریرچی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 سرطان پستان شایعترین سرطان بانوان است. همچنین این سرطان در اکثر کشورها شایعترین علت مرگ ناشی از سرطان در بانوان است. سرطان پستان آقایان را نیز مبتلا می کند ولی شیوع آن حدود 1% کل موارد سرطان پستان را تشکیل می دهد. به منظور بررسی وضعیت بیماریهای پستان در ایران، مرکز بیماریهای پستان جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران اقدام به بررسی 3085 گزارش آسیب شناسی پستان مربوط به 5 بیمارستان بزرگ شهر تهران طی 10 سال اخیر نموده است.در بین 2436 گزارش آسیب شناسی مربوط به خانمها با تشخیص آسیب شناسی قطعی، 903 مورد سرطان پستان (37.1%)، 1430 مورد بیماری خوش خیم پستان (58.7%)، 45 مورد بیماری پوستی پستان (1.8%) و 58 مورد نتیجه آسب شناسی طبیعی (2.4%) موجود بود.اکثر خانم های مبتلا به سرطان پستان در محدوده سنی 49-40 سال بودند. تعداد خانم های با سن کمتر یا مساوی 25 سال مبتلا سرطان 21 نفر (2.3%) بوده و کمترین سن ابتلا 15 سال و بیشترین سن 87 سال بوده است. شایعترین نوع سرطان Infiltrating Ductal Carcinoma (70.8%) و شایعترین Stage پاتولوژیک IIIa (46.8%)، و شایعترین عمل جراحی در مورد سرطان پستان Modified Radical Mastectomy (76.1%) بوده است. بیشتر توده های بدخیم در قسمت فوقانی خارجی پستان چپ قرار داشتند. شیوع Non-infiltrating Carcinoma بین این سرطان ها 1.32% (12 مورد) بوده است.در مقایسه ارتباط سن بابیماریهای پستان، با افزایش سن نسبت بیماریهای بدخیم به خوش خیم افزایش می یابد (P<0.000001).با توجه به نتایج بالا می توان بر لزوم اجرای برنامه های بیماریابی جهت تشخیص زودرس سرطان پستان حداقل معاینات کلینیکی بطور منظم و خودآزمایی پستان توسط فرد از سنین پایینتر، تاکید نمود.در بین 278 گزارش آسیب شناسی مربوط به آقایان با تشخیص آسیب شناسی قطعی، 32 مورد سرطان پستان (11.5%)، 239 مورد بیماری خوش خیم (86%)، 3 مورد بیماری پوستی پستان (1.1%) و 4 مورد نتیجه آسیب شناسی طبیعی (1.4%) موجود بود.سرطان پستان آقایان، 3.5% از کل گزارشات آسیب شناسی مربوط به سرطان پستان را تشکیل می دادند.تمام آقایان مبتلا به سرطان در سنین بالای 40 سالگی بوده اند و شایعترین سن ابتلا به سرطان 60 سال به بالا بوده است.شایعترین نوع سرطان Infiltrating Ductal Carcinoma (71.8%)، شایعترین siage پاتولوژیک IIIb (44.4%)، شایعترین عمل جراحی در مورد سرطان پستان، رادیکال ماستکتومی (43.8%) بوده است. بیشتر توده های سرطانی در نیپل و آرئول پستان چپ قرار داشتند.شایعترین بیماری خوش خیم پستان در آقایان، ژنیکوماستی بوده است (88.7%)، که اکثر آنها در محدوده سنی 29-20 سال بوده اند.بر اساس این مطالعه، در سنین بالای 40 سال، با افزایش سن نسبت سرطان پستان به ژنیکوماستی افزایش داشته است (P<0.05).با توجه به نتایج بالا، رد بدخیمی در بیماریهای پستان آقایان در سنین بالای 40 سال ضروری می باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.