مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد هنر
سال:1386 | تاریخ پایان: بهمن 1386

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

49

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی و ارائه استانداردهای حفاظت از آثار در موزه های تهران

شماره مسلسل

نویسنده

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 موزه ها از مهمترین مکان هایی فرهنگی نگهدارنده آثار با ارزش تاریخی و هنری تمدن های گذشته محسوب می شوند و بهترین مکان برای نمایش و ارائه آثار مذکور می باشند. لذا آثار موزه ای دارای دو ارزش مادی و معنوی هستند که این ارزش ها می تواند برای جامعه بشری بهترین انگیزه را در خصوص حفظ و حراست از آنها به وجود آورد. لذا باید تلاش نمود تا در موزه ها شرایط محیطی مناسب برای ادامه زندگی همه آثار ایجاد کرد. در حقیقت آثار باقی مانده از گذشتگان امانتی است در دست انسان امروز که وظیفه اخلاقی و انسانی او ایجاب می کند این میراث با ارزش را به نسل آینده تحویل نماید. به هر حال سالیان درازی است که در کشورهای اروپایی به نحو علمی و فنی مطلوبی به حفاظت و مرمت علمی آثار گذشتگان مانند بنا و اشیا می پردازند و زمان زیادی نمی گذرد که در کشور ایران انگیزه حفاظت و مرمت علمی آثار ایجاد شده و عملا کارهایی صورت پذیرفته است که قابل ذکر می باشند. در همین رابطه این انگیزه ایجاد شد که استانداردهای حفاظتی از آثار مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به داده های موجود تعدادی از موزه های مهم در کشور از نظر حفاظتی بررسی شد و ملاحظه گردید که موزه ها تا چه اندازه به رعایت این استانداردها می پردازند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID