مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده گیاهان دارویی | سال:1385 | تاریخ پایان: آبان 1385

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

287

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی خواب بذر تعدادی از گیاهان دارویی مهم

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 ممانعت شرایط درونی از جوانه زنی بذر حتی در صورت وجود شرایط محیطی نامناسب، به عنوان خفتگی بذر توصیف می شود. خفتگی بذر، یکی از مهمترین مکانیزم های حفظ بقا در گیاهان و توانایی آن در به تاخیر انداختن جوانه زنی می باشد به گونه ای که شرایط محیطی از نظر مکانی و زمانی گردد.برخی از بذور خفته جهت جوانه زنی نیاز به تغییرات مرفولوژیکی و برخی دیگر نیازمند تغییرات فیزیولوژیکی هستند. در طبیعت تغییرات لازم تحت شرایط متغیر آب و هوایی به تدریج رخ می دهد. بطور کلی دو نوع خفتگی وجود دارد: خفتگی پوسته بذر و خفتگی داخلی. معمولا بذور دارای خفتگی پوسته نسبت به آب و اکسیژن غیر قابل نفوذ هستند. تحت شرایط طبیعی این بذور بصورت راکد در سطح زمین باقی می مانند تا زمانی که تحت تاثیر تغییرات جوی بذور نسبت به آب واکسیژن قابل نفوذ شده یا بازدارنده های جوانه زنی از سطح آن شسته شود. روشهای شکستن خفتگی پوسته شامل خراش دهی، نور، آب گرم و اسید می باشد. خفتگی داخلی بواسطه یکسری فاکتورهای فیزیولوژیکی رخ می دهد. از روشهای معمول غلبه بر خفتگی داخلی می توان به پس رسی و چینه سرمایی اشاره کرد. در برخی موارد می توان به جای قسمتی یا کل نیاز چینه سرمایی از تنظیم کننده های رشد گیاهی استفاده کرد. خفتگی ترکیبی نیز ممکن است رخ دهد. در یک حالت کلی خفتگی پوسته و خفتگی درونی همزمان وجود دارد. برای غلبه بر این نوع خفتگی ابتدا باید خفتگی پوسته و خفتگی درونی همزمان وجود دارد. برای غلبه بر این نوع خفتگی ابتدا باید خفتگی پوسته شکسته شود وسپس خفتگی داخلی حذف شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID