مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده گیاهان دارویی
سال:1385 | تاریخ پایان: اسفند 1385

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

135

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی تغییرات فصلی فلاونوئیدهای گیاه .Ginkgo biloba L کاشته شده در ایران

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 گیاه جینکوبایلوبا بومی کشور چین می باشد که اخیرا در ایران پرورش داده می شود. در عصاره برگهای این گیاه فلاونوئیدها و جینکولیدها به عنوان مواد موثره دارویی خواص فارماکولوژیک گیاه را ایجاد می کنند. فلاونوئیدهای موجود در برگهای گیاه جینکو چندین اثر از خود نشان داده اند, از جمله جریان خون به مغز را افزایش داده و مانع آسیب مغزی (ایسکمی) می شوند. آنها همچنین از فعالیت آنزیمهای سیکلواکسیژناز و لیپواکسیژناز جلوگیری می کنند بنابراین عامل محافظی در برابر آسیبهای اکسیداتیو رادیکالهای آزاد به سلولهای بدن می باشند (آنتی اکسیدان). تحقیقات نشان داده که فلاونوئید گلیکوزیدهای موجود در برگ گیاه در ماههای مختلف سال دچار تغییر می شوند. در این مطالعه تغییرات فصلی فلاونوئیدهای گیاه جینکو بایلوبای کاشته شده در ایران را با روش HPLC بررسی نمودیم. برگهای گیاه از درختان 5 ساله و 60 ساله در سالهای 1384 و 1385 به ترتیب از شمال ایران و باغ دانشگاه تهران جمع آوری و به طور جداگانه بررسی شدند. برگهای گیاه در ابتدا خشک و سپس آسیاب گردید و فلاونوئیدهای آن با یک حلال مناسب استخراج شد. حدود 22 فلاونول گلیکوزاید در برگ گیاه وجود دارد که شناسایی و تعیین مقدار همه آنها به دلیل در دسترس نبودن ترکیبات استاندارد غیر ممکن است بنابراین برای آنالیز آگلیکونهای فلاونوئیدی (قسمت غیر قندی) در عصاره, فلاونول گلیکوزیدها در محیط اسیدی هیدرولیز شدند و به روش HPLC شناسایی و تعیین مقدار گردیدند و پیکهای استاندارد کوئرستین, کامپفرول و ایزورامنتین به دست آمدند. نتایج نشان دادند که مقدار فلاونوئیدها در ماههای مختلف سال متفاوت می باشند و حداکثر مقدار آن در ماه خرداد گزارش شد. همچنین مقدار فلاونوئیدها در گیاه جوان بیشتر از گیاه مسن می‌باشد (%5.486 (وزنی/ وزنی) در گیاه جوان و  %2.94(وزنی/وزنی)) در گیاه مسن و تغییرات غلظت فلاونوئیدها در زمانهای مختلف برداشت در گیاه مسن بیشتر از گیاه جوان است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

  فایل موجود نیست