مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد تهران
سال:1381 | تاریخ پایان: دی 1381

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

194

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی تطبیقی جنبه های مشترک ادیان توحیدی

شماره مسلسل

نویسندگان

مجتبی-زروانی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 در این طرح که با تکیه بر متون مقدس سه دین یهود، مسیحیت و اسلام و به روش تحلیل و تطبیقی انجام گردید. چهار مقاله تدوین شد که در آنها به ترتیب موضوعات خدا، نبوت، شعائر و مناسک و معاد پرداخته شده است. هر مقاله شامل بررسی موضوع مورد بحث به ترتیب در یهودیت، مسیحیت و اسلام بود و در پایان، موضوع به صورت تطبیقی بررسی گردید (جمعا 12 عنوان). اندیشه محوری در این طرح عبارت از یافتن وجوه تشابه میان کلیات عقاید این سه دین و نزدیک ساختن هر چه بیشتر مضامین اصلی اعتقادی آنها با تاکید بر متون مقدس و صرف نظر از اختلاف های مربوط به فرقه ها و سنت های دینی متاخر این ادیان بود. همچنین در نظر گرفته شد که 8 قسمت از 12 بخش این طرح که به ادیان یهود و مسیحیت مربوط است به صورت متن درسی در گروه ادیان و عرفان در مقطع کارشناسی استفاده شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  زروانی، مجتبی. (دی 1381). بررسی تطبیقی جنبه های مشترک ادیان توحیدی. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی. https://sid.ir/paper/789553/fa

  Vancouver: کپی

  زروانی مجتبی. [Internet]. بررسی تطبیقی جنبه های مشترک ادیان توحیدی. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی؛ دی 1381. Available from: https://sid.ir/paper/789553/fa

  IEEE: کپی

  مجتبی زروانی، “بررسی تطبیقی جنبه های مشترک ادیان توحیدی،” ایران، مراکز جهاد دانشگاهی، دی 1381. [Online]. Available: https://sid.ir/paper/789553/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری