مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد صنعتی امیرکبیر | سال:1386 | تاریخ پایان: پاییز 1386

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

82

دانلود:

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

مطالعه در زمینه منسوجات مورد مصرف در پزشکی

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 یکی از مهم ترین زیرمجموعه های منسوجات صنعتی، منسوجات پزشکی هستند که به سلامت و بهداشت افراد مرتبط می باشد. هدف از انجام طرح مطالعاتی حاضر، مطالعه و بررسی در زمینه انواع منسوجات مورد استفاده در فرآیندهای پزشکی و بهداشتی برای آشنایی متخصصین مرتبط با صنایع نساجی و علوم پزشکی، است.در گزارش حاضر، فرآیندهای متداول نساجی (الیاف، ریسندگی، بافندگی و تکمیل)، ویژگی های الیاف مورد استفاده در منسوجات پزشکی و کاربردهای پزشکی منسوجات، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. همچنین اطلاعات مختصری از وضعیت واحدهای نساجی فعال در زمینه تولید منسوجات پزشکی ارایه شده است. مطالعات و بررسی ها نشان داد که صنایع نساجی کشور، علی رغم وجود پتانسیل بالا، اغلب منسوجات پزشکی مورد نیاز جامعه را تامین نمی کند و نیاز به یک برنامه ریزی بلند مدت برای توانمندسازی واحدهای صنعتی در این زمینه، به شدت احساس می شود.در انتهای گزارش، بر اساس یافته ها، جمع بندی از اطلاعات ارایه شده در فصول یک، دو و سه ارایه شد و پیشنهاداتی برای ادامه تحقیقات در زمینه منسوجات پزشکی، مطرح گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID