مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد صنعتی امیرکبیر | سال:1395 | تاریخ پایان: -

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

52

دانلود:

244

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی ظرفیت باربری قائم (شمع های فلزی در خاکهای دانه ای)

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 هنگامیکه لایه های سطحی زمین مقاومت کافی نداشته و آزمایشهای سونداژ وجود لایه های مقاوم در عمق را نشان دهند از پی های عمیق (شمع ها) جهت انتقال بار ساختمانها و پایه پلها به زمین استفاده می شود. همچنین شمع ها بعنوان المانهای مقاوم در برابر نیروهای افقی مورد استفاده قرار می گیرند.اصطلاح شمع به پی هایی اطلاق می شود که در آن نسبت عمق پی (L) به قطر آن (B) بیشتر از 10 میباشد (L/B≥10).استفاده از شمع قدیمی ترین روش های برای فایق آمدن بر مشکلات پی سازی در خاکهای نرم است. گرچه این شیوه پی سازی به ماقبل تاریخ باز میگردد، لیکن تا قرن نوزدهم طراحی شمع ها کاملا بر اساس تجربه انجام میشد. شاید بتوان گفت که ادبیات مدرن در مورد شمع ها با انتشار کتاب “Pile & Pile Driving” اثر Wellington در سال 1893 شروع میشود. بعد از اولین تلاش نظری در جهت ارزیابی ظرفیت باربری شمع ها، حجم زیادی از اطلاعات و تجربیات صحرایی برای اجرای پی های عمیق منتشر شد. در سالهای اخیر بدلیل تقاضای روزافزون مهندسین پی در جهت پیش بینی رفتار حقیقی شمع ها، تحقیقات با ارزشی در مورد اندر کنش یک شمع و یا گروه شمع با خاک بعمل آمده است و هنوز هم ادامه دارد. در تمامی این کاوشها سعی بر آن است که تا حد ممکن ظرفیت باربری ارزیابی شده به مقدار حقیقی و واقعی آن نزدیک تر باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID