مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد صنعتی امیرکبیر | سال:1386 | تاریخ پایان: آبان 1386

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

86

دانلود:

35

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تولید آلیاژهای پلی پروپیلن با تالک و کربنات کلسیم

شماره مسلسل

نویسنده

محمد-فصیحی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 هدف از طرح، تهیه دو آلیاژ پلی پروپیلن با تالک و کربنات کلسیم با استفاده از دو گرید هموپلیمر و کوپلیمر پتروشیمی اراک، با خواص مناسب و قابل مقایسه با نمونه های تجاری موجود بود. از این رو این آلیاژها تهیه گردید و آزمون های مختلف مکانیکی، حرارتی، فیزیکی و نوری روی آن انجام شد. ابتدا مواد تهیه شده و اختلاط به وسیله دستگاه اکسترودر دو پیچه انجام گرفت. سپس مواد اختلاط شده توسط دستگاه تزریق به شکل نمونه های مورد نیاز برای آزمون ها تزریق گردید. 17 سری آزمون بر روی نمونه های تهیه شده انجام شد که شامل تست های کشش، خمش، ضربه، درصد جذب آب، پایداری حرارتی، مقاومت محیطی، DMA، DSC، TMA، TGA و درصد آبرفتگی می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد آلیاژ تولید شده خواص مناسب و قابل مقایسه با گرید های آلمانی دارد و جهت تولید تجاری مناسب است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID