مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی | سال:1387 | تاریخ پایان: 1387

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

134

دانلود:

21

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

ساختارهای روایی و ایدئولوژیک سینمای عامه پسند ایران (1386-1376)

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 پژوهش حاضر, بر اساس رویکرد نظری خاصی در پی ترسیم جهان روایی و ایدئولوژیک فیلم های عامه پسند ایرانی (1385ـ1375) است. از آنجایی که در این پژوهش بیرون آوردن ساختارهای ایدئولوژیکی و روایی سینمای عامه پسند ایران مدنظراست, از«روش اسنادی» و«روش نشانه شناسی انتقادی» جان فیسک برای این مهم استفاده شده است. دراین پژوهش سینمای عامه پسند ایران از سال 1375 تا 1385 مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های پژوهش حکایت از آن دارند که فیلم های عامه پسند ایرانی مورد مطالعه, از ساختار روایی خطی برخوردارند. یعنی کارکردها و کنش هایی که روایت را شکل می دهند, در منطقی خطی, که هر از چند گاهی توسط فلاش بک ها قطع می شود, سازمان یافته اند. این منطق, همان منطق رایج در فیلم های کلاسیک هالیودی است که در مباحث سینمایی به عنوان ساختار روایی غربی شهرت دارد که به عنوان مثال متفاوت از ساختار روایی غیر خطی رایج در سینمای عامه پسند هند است. در منطق غیر خطی سینمای هند, در کنار روایت اصلی, روایت های متعدد فرعی وجود دارد که روایت اصلی را در بر گرفته اند و به نوعی قوام دهنده آن هستند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID