مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی
سال:1388 | تاریخ پایان: فروردین 1388

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

153

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

آداب و مهارت های زندگی در متون منظوم و منثور فارسی

شماره مسلسل

نویسنده

مریم-صادقی گیوی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 این طرح پژوهشی، مهم ترین آداب و مهارت های زندگی را در سیزده متن منظوم و منثور ادب فارسی و با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای و در چهار بعد متمایز، مورد بررسی و تبیین قرار داده که عبارتند از: آداب و مهارت های اجتماعی، آداب و مهارت های شخصی و روانی، آداب و مهارت های دینی و آداب و مهارت زیستی. از جمله اهداف این طرح: - تبیین آداب و مهارت های زندگی در مهم ترین متون منظوم و منثور ادب فارسی در چهار بعد مذکور - تبیین راهبردها و راهکارهای ارتباطی و مهارتی به منظور خودسازی و اصلاح جامعه - بررسی و تبیین راهبردها و راهکارهای ارتباطی و مهارتی به منظور خودسازی و اصلاح جامعه - بررسی و تبیین راهکارهای توانایی حفظ امنیت و سلامت روانی، اجتماعی، اخلاقی، دینی و جسمانی. مهم ترین یافته های پژوهش عبارتند از: محور مهم و اساسی متون ادب فارسی، انسان و مسایل و چالش هایی است که با آن روبه روست از این رو برای کاهش این چالش ها و حصول زندگی خوب و سعادتمند، تمام متون، راهبردهای کل و جزئی را برای نیل به هدف مذکور بیان داشته اند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID