مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی | سال:1386 | تاریخ پایان: بهمن 1386

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

104

دانلود:

23

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

رهیافت عرفانی به دین (رابطه انسان و خدا از نگاه عارفان مسلمان)

شماره مسلسل

نویسنده

بخشعلی-قنبری

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 از اهداف عمده در این طرح می توان به آشنا کردن مخاطبان با نگاه عارفان به دین، جلب و جذب مخاطبان به دین از طریق بازخوانی دین از چشم انداز عارفان و تعمیق باورهای دینی با تاکید بر جلوه های عرفانی آن اشاره نمود. این تحقیق تاکید بر روش توصیفی به این معنا که سخنان نقل شده از عارفان (اعم از سخنانی که خود ایشان گفته اند یا دیگران از آنها نقل کرده اند ویا از بیانات و رفتارهای آنان استنباط شده است) جمع آوری و به تناسب ارکان مختلف دین به تفکیک دسته بندی شده، نتایجی از حوزه عارفان اخذ کرده اند تنظیم خواهد شد. به علاوه در موارد لزوم از روش تاریخی نیز استفاده خواهد شد. چرا که برخی از سخنان عارفان جز در بستر تاریخ قابل فهم نیست. نجام این تحقیق نشان داد که عارفان مسلمان، خدا را موجودی می شناسند که بتوان با او ارتباط برقرار کرد. به علاوه این رابطه هم جنبه وجود شناختی و تکوینی دارد و هم ارادی و اختیاری و اخلاقی که گاه از خدا آغاز می شود و گاه نیز به درخواست بنده تحقق می یابد. ضمن اینکه این طرح نشان داد که نگرش عرفانی به رابطه انسان و خدا می تواند الگوی مناسبی در دعوت دینی محسوب شود چرا که بر جنبه های زیبایی شناختی استوار است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID