مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد تهران
سال:1374 | تاریخ پایان: شهریور 1374

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

102

دانلود:

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تهیه آزمایشگاهی حامل برای تلقیحهای ریزوبیومی

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 تثبیت ازت میان باکتریهای ریزوبیومی و بقولات از موضوعات مهم در کشاورزی است. برای انجام این فرایند به صورت کنترل شده از تلقیحهای ریزوبیومی استفاده می شود. تلقیحهای ریزوبیومی از اختلاط کشت باکتری با یک حامل تهیه می گردد. اغلب تولید کنندگان در کشورهای دیگر از پیت به عنوان حامل استفاده می نمایند و این ترکیب طبیعی در ایران وجود ندارد.این تحقیق در جهت جلوگیری از واردات این فراورده (برای گیاه سویا) و همچنین به خاطر تمایل به گسترش فرایند تثبیت ازت به صورت کنترل شده وبا کیفیت بالا در مورد بقولات بومی ایران انجام گرفته و هدف از آن تهیه جایگزین حامل با استفاده از مواد داخلی بوده است.در این راه، 97 ترکیب ساده و مرکب معدنی و آلی به صورت پودرهای دانه بندی شده در بسته بندیهای استریل تهیه و پس از تلفیق با باکتریهای فعال تثبیت کننده ازت (همزیست در سویا) طی یک دوره چهار ماهه، از نظر قابلیت نگهداری باکتری مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده حاملهای ایده ال ترکیبی از زغال سنگ، خاک زغالدار، کمپوست بلال و برگ درختان، باگاس و پرلیت می باشند و می توانند پس از گذشت چهار ماه تراکم 108 تا 109 باکتری در هر گرم از حامل را حفظ نمایند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.