Start: 2/1/2023 3:30:05 AMEnd: 2/1/2023 3:30:05 AM >> 171

مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد تهران
سال:1388 | تاریخ پایان: فروردین 1388

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

124

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

طراحی نظام جامع ارتقاء آموزش خانواده جمهوری اسلامی ایران

شماره مسلسل

نویسندگان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 آموزش خانواده گونه ای از آموزش بزرگسالان است که برای ارتقاء و به روز کردن دانش والدین به ویژه در زمینه فرزندپروری، مواجهه درست با فرزندان و پاسخگویی اثربخش به نیازهای ایشان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آموزش خانواده در کشور ما پس از انقلاب و شکل گیری انجمن اولیا و مربیان جدی تر پی گیری شد، اما نظر به این که آموزش ها برخاسته از نیازهای واقعی مخاطبان نبوده اند در دستیابی به اهداف خود توفیق چندانی به دست نیاورده اند. در سال 1383 در قالب طرح نظام جامع آموزش خانواده از گروه های ذیربط نیاز سنجی به عمل آمد. از آنجا که هر نظام آموزشی به بازخوانی اهداف، محتوا و روش ها نیازمند است در سال 1386 جهاد دانشگاهی طرح ارتقاء نظام جامع آموزش خانواده را به انجمن اولیا و مربیان پیشنهاد نمود. با موافقت سازمان مرکزی انجمن اولیا و مربیان مقرر شد تا گروه پژوهشی علوم تربیتی جهاددانشگاهی واحد تهران ضمن اعتباریابی مجدد از نیازسنجی به عمل آمده در سال 1383 محتوای آموزش خانواده را در قالب کتاب های راهنمایی که برای مولفان، مدرسان، کادر اجرایی آموزش خانواده و والدین در مقاطع گوناگون تهیه می شود ساماندهی کند. نتیجه تلاش پژوهشگران تدوین 16 جلد راهنما بود که جنبه های گوناگون آموزش خانواده را پوشش داده و نکات کلیدی را برای هریک از گروه های مرتبط تبیین نمود. نظر به اهمیت موضوع و گستردگی دامنه فعالیت های لازم جهت تدوین راهنماها، 4 گروه تخصصی متشکل از روانشناسان، مشاوران، متخصصان علوم تربیتی و کارشناسان آموزش خانواده تشکیل شد. هر یک از این کمیته ها وظیفه تدوین چهار راهنما در یکی از مقاطع پیش از دبستان، ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را بر عهده دارند. با مرور گسترده مبانی نظری، سرفصل های مصوب در کمیته برنامه ریزی و تدوین محتوای انجمن اولیا و مربیان، نیازهای استخراج شده از نیازسنجی سال 1386 این راهنماها در حال تدوین می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID