مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده فرهنگ و هنر
سال:1388 | تاریخ پایان: دی 1388

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,310

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

شیوه های تحلیل فضای شهری در فرهنگ ایرانی

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 امروزه, اکثریت قریب به اتفاق آنچه که در مورد فضا و مکان و معیارها و مبانی و تکنیکهای طراحی و روشهای ارزش یابی و تعریف آنها مطرح اند, بر آرا غربیان استوارند, و به همین جهت است که شکل گیری فضاهای شهری جدید, توسعه فضاهای شهری موجود و حتی ارزش یابی فضاهای شهری تاریخی ایرانی, بر اساس همین مطالعات و اسناد و مدارک که در دسترس قرار دارند, انجام می شود؛ و در نتیجه, حاصل نیز فضاهایی بیگانه با فرهنگ و رفتارها و آیین های بومی خواهد بود.برای اصلاح وضع موجود برداشتن گامها و مراحل مختلفی ضرورت دارد که اهم آنها عبارتند از:- شناخت شیوه زیست و فعالیتهایی که تعالیم اسلام و فرهنگ ایرانی برپایی آن را در فضاهای عمومی به صورت جمعی توصیه می کنند.- تدوین مبانی نظری فضای شهری و شناخت همه ویژگیهای آنها بر اساس اصول و ارزشهای فرهنگ ملی.- شناخت معیارهای بومی برای ارزش یابی طرحها و آثار (خودی و بیگانه), برای استفاده به عنوان مبانی ارایه طرحهای جدید و برای طرحهای اصلاحی و توسعه ای.- آموزش نیروی متخصص.- استفاده از تجارب دیگران به عنوان ثمره دانش بشری, در عین مقایسه و ارزیابی و اصلاح و تکمیل آنها با آرا و نظریات ایرانی.- تدوین قوانین و مقررات معماری و شهرسازی بر اساس اصول مستخرج از مبانی نظری فوق الاشاره.در جهت پاسخگویی به این نیازها, انجام پژوهشهای عدیده و متنوعی ضرورت دارد که پژوهش حاضر یکی از آنها خواهد بود و با پرداختن به برخی موضوعات اصلی همچون «ریشه ها و مبانی فکری و فرهنگی تعابیر و اصطلاحات», «فضای شهری و تعابیر مرتبط» و «ویژگیهای اصلی و مصادیق فضای شهری» در فرهنگ ایرانی, سعی بر آن دارد تا ضمن ارایه تعریفی همه جانبه و جامع از فضای شهری, جزییات و عناصر متشکله آن را تعریف و تبیین نموده و نهایتا به معرفی برخی مصادیق اصلی فضای شهری, در شهرهای ایرانی بپردازد.در پاسخ به انگیزه ها و مباحث فوق الاشاره و نیازها و اهداف و فرضیات مطرح, نوشتار حاضر طی چهار فصل اصلی به توضیح مباحث مورد نظر می پردازد, که معرفی اجمالی فصول عبارتند از:در پاسخ به انگیزه فوق الاشاره و نیازهای مطرح, نوشتار حاضر طی چهار فصل اصلی به توضیح مباحث مورد نظر می پردازد, که معرفی اجمالی فصول عبارتند از:- فصل اول با عنوان «گروههای تحلیل گر فضای شهری» می پردازد؛ که آشنایی با آنها, برای دخول در بحث ضرورت دارد.- فصل دوم که در واقع بدنه اصلی پژوهش است, و عنوان «شیوه های تحلیل فضای شهری» را بر خود دارد, انواع شیوه های تحلیل فضای شهری معرّفی شده اند. برای هر شیوه از تحلیل نیز, ضمن معرفی شیوه و جایگاه و اهمیت آن, بسته به موضوع, معیارهایی معرفی شده اند.- فصل بعدی با عنوان «عوامل و علل پیدایش, دوام و بقای فضای شهری», به شرح موضوعاتی عام در مورد فضای شهری و به ویژه در باره علل پیدایش و دوام و بقای آن می پردازد.- و بالاخره, در خاتمه کار نیز سعی در جمع بندی موضوعات مطروحه, به عنوان نتیجه گیری, بوده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نقی زاده، محمد، امین زاده، بهناز، کلانتری، حسین، و دادگر، مسعود. (دی 1388). شیوه های تحلیل فضای شهری در فرهنگ ایرانی. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی. https://sid.ir/paper/789346/fa

  Vancouver: کپی

  نقی زاده محمد، امین زاده بهناز، کلانتری حسین، دادگر مسعود. [Internet]. شیوه های تحلیل فضای شهری در فرهنگ ایرانی. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی؛ دی 1388. Available from: https://sid.ir/paper/789346/fa

  IEEE: کپی

  محمد نقی زاده، بهناز امین زاده، حسین کلانتری، و مسعود دادگر، “شیوه های تحلیل فضای شهری در فرهنگ ایرانی،” ایران، مراکز جهاد دانشگاهی، دی 1388. [Online]. Available: https://sid.ir/paper/789346/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری

  فایل موجود نیست