مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد علامه طباطبایی
سال:1386 | تاریخ پایان: خرداد 1386

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

80

دانلود:

67

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی و تبیین ابعاد وی‍‍ژگی های نقش بانوان استان سمنان در دوران دفاع مقدس

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 اهداف طرح عبارت اند از: 1- ثبت خاطرات زنان ایثارگر استان در خصوص دوران دفاع مقدس 2- تهیه بانک مشخصات بانوان ایثارگر استان سمنان 3- شناسایی زنان شاخص ایثارگر استان سمنان 4- شناخت نحوه نقش آفرینی و کمک بانوان سمنان به ویژه در امر پشتیبانی دفاع مقدس 5- گردآوری اسناد و مدارک رسمی مربوط به نقش آفرینی استان سمنان مراحل طی شده و روش های اجرایی به شرح ذیل آمده است: -تهیه طرح تفصیلی (سه فصل نخست و پرسشنامه مصاحبه ها) -تدوین جزئیات روش شناختی و اجرایی طرح -تهیه لیستی از بانوان ایثارگر استان تعیین بانوان شاخص ایثارگر بر اساس شاخص های تعیین شده مصاحبه با 20 تن از زنان شاخص ایثارگر استان سمنان -تحلیل محتوای مصاحبه های انجام شده با بانوان شاخص ایثارگر استان -گردآوری اسناد و مدارک رسمی مربوط به نقش بانوان استان در دفاع مقدس -تدوین فصول 4 و 5 و گزارش نهایی (شامل یافته های تحقیق و نتیجه گیری)

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID