مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی)
سال:1376 | تاریخ پایان: زمستان 1376

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

382

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

طراحی و ساخت ماشین برداشت زیتون

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 فرآیند طراحی با شناخت یک نیاز و تصمیم به انجام کاری برای آن آغاز می شود پس از بسیاری رفت و بازگشت در دورن مراحل، فرآیند با ارایه برنامه برای برآوردن نیاز تمام می شود. گاهی اوقات طراحی زمانی آغاز می شود که طراح نیازی را تشخیص می دهد و تصمیم می گیرد که کاری برای آن انجام دهد. کشف یک نیاز و تعبیر آن غالبا نیازمند یک حرکت بسیار خلاقه است زیرا ممکن است آن نیاز فقط عدم رضایتی نامعلوم یا احساس عدم سهولت در یک کار باشد و یا احساس کنیم که نادرست است. تعریف مساله باید شامل همه مشخصات لازم برای چیزی که قرار است طراحی شود، باشد، این مشخصات به طور اعم عبارتند از مشخصات کمی ورودی و خروجی. خیلی از مشخصات نافذ دیگر نیز وجود دارند که ناشی از شرایط خاص طراح و یا از طبیعت خود مساله می باشد. نظیر فرآیندهای ساختی که در اختیار داریم که خود به عنوان عامل محدود کننده آزادی عمل طراح خواهد بود.پس از آنکه مساله تعریف شد و مجموعه مشخصات موثر و لازم به دست آمدند قدم بعدی سنتز یک راه حل بهینه می باشد. این سنتز بدون عمل تحلیل و بهینه یابی نمی تواند صورت گیرد. زیرا هر سیستمی که طراحی می شود باید تحلیل گردد تا معلوم شود آیا عملکرد آن با مشخصات آن هماهنگی دارد یا خیر. ممکن است نتیجه تحلیل سیستم نشان دهد که سیستم بهینه نمی باشد. چنانچه طراح در هر یک از دو آزمون شکست بخورد باید مسیر سنتز را از نو آغاز کند. به دیگر عبارت همان گونه که در شکل نیز نشان داده شده است، طراحی فرآیندی برگشت پذیر می باشد که در آن پس از عبور از مراحل گوناگون و ارزیابی نتایج به دست آمده به یکی از مراحل پیشین این روند برمی گردیم.ارزیابی از جمله مراحل مهم از کل فرآیند طراحی است. ارزیابی، آخرین مرحله برای تایید موفقیت یک طرح است، و معمولا با ساختن نمونه اولیه و آزمایش آن در آزمایشگاه و یا در محل اجرا همراه است. در اینجا سعی براین است که مطمئن شویم طرح بدست آمده نیاز یا نیازهای مربوط را بر می آورد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  اسدالهی، رسول، و ربانی، عطااله. (زمستان 1376). طراحی و ساخت ماشین برداشت زیتون. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی. https://sid.ir/paper/789320/fa

  Vancouver: کپی

  اسدالهی رسول، ربانی عطااله. [Internet]. طراحی و ساخت ماشین برداشت زیتون. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی؛ زمستان 1376. Available from: https://sid.ir/paper/789320/fa

  IEEE: کپی

  رسول اسدالهی، و عطااله ربانی، “طراحی و ساخت ماشین برداشت زیتون،” ایران، مراکز جهاد دانشگاهی، زمستان 1376. [Online]. Available: https://sid.ir/paper/789320/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری

  فایل موجود نیست