Start: 2/8/2023 12:08:19 AMEnd: 2/8/2023 12:08:19 AM >> 386

مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی)
سال:1363 | تاریخ پایان: 1363

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

73

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

مطالعه قارچ عسلی در اصفهان شناسایی مناطق، خسارات و عوامل موثر در شدت بیماری زایی

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 موضوع مورد بحث ما در این رساله، یک قارچ پارازیت است و مطالعه در مورد یک بیماری، از میلیونها بیماری و آفتی است که در طبیعت وجود دارد و همین بیماری ها و آفات هستند که از ابتدا تا کنون یکی از مشکلات بشر بوده و هست.امروزه و همچنین در گذشته، آفات مطالعه شده اند و راه مبارزه و مقابله با آنها کم و بیش تعیین شده ولی به یک نکته بسیار مهم، در این زمینه خیلی کم توجه شده و یا لااقل در دنیای علم از آن کمتر صحبتی به میان آمده است، و شاید دانشمندان علوم تجربی اصلا این موضوع را از وظایف خود نمی دانند و آنرا بعهده فلاسفه و فلسفه می گذارند؛ ولی چه خوب بود که علم و فلسفه تواما مسایل و پدیده های جهان را پاسخگو می شدند، و در کنار موسسات تحقیقاتی مراکزی هم برای تامل و تفکر چرا و برای چه وجود داشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  صباحی، عبدالرضا، و شاهسون بهبودی، بهروز. (1363). مطالعه قارچ عسلی در اصفهان شناسایی مناطق, خسارات و عوامل موثر در شدت بیماری زایی. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی. https://sid.ir/paper/789316/fa

  Vancouver: کپی

  صباحی عبدالرضا، شاهسون بهبودی بهروز. [Internet]. مطالعه قارچ عسلی در اصفهان شناسایی مناطق, خسارات و عوامل موثر در شدت بیماری زایی. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی؛ 1363. Available from: https://sid.ir/paper/789316/fa

  IEEE: کپی

  عبدالرضا صباحی، و بهروز شاهسون بهبودی، “مطالعه قارچ عسلی در اصفهان شناسایی مناطق, خسارات و عوامل موثر در شدت بیماری زایی،” ایران، مراکز جهاد دانشگاهی، 1363. [Online]. Available: https://sid.ir/paper/789316/fa


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID

  فایل موجود نیست