مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی)
سال:1363 | تاریخ پایان: 1363

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

177

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

شماره مسلسل

نویسندگان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  صباحی، عبدالرضا، و شاهسون بهبودی، بهروز. (1363). مطالعه قارچ عسلی در اصفهان شناسایی مناطق, خسارات و عوامل موثر در شدت بیماری زایی. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی. https://sid.ir/paper/789316/fa

  Vancouver: کپی

  صباحی عبدالرضا، شاهسون بهبودی بهروز. [Internet]. مطالعه قارچ عسلی در اصفهان شناسایی مناطق, خسارات و عوامل موثر در شدت بیماری زایی. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی؛ 1363. Available from: https://sid.ir/paper/789316/fa

  IEEE: کپی

  عبدالرضا صباحی، و بهروز شاهسون بهبودی، “مطالعه قارچ عسلی در اصفهان شناسایی مناطق, خسارات و عوامل موثر در شدت بیماری زایی،” ایران، مراکز جهاد دانشگاهی، 1363. [Online]. Available: https://sid.ir/paper/789316/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری

  فایل موجود نیست