مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی)
سال:1395 | تاریخ پایان: -

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

64

دانلود:

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تهیه فسفات دی کلسیک

شماره مسلسل

نویسنده

احمد-شعبانی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 در طرح حاضر تهیه فسفات دی کلسیک به منظور استفاده در خوراک دام و طیور از سنگ معدن فسفات معادن داخلی و نمونه وارداتی آن مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته است، و در خاتمه بدلیل پایین بودن عیار سنگ معدن داخل نمونه وارداتی جهت تهیه این ترکیب پیشنهاد شده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.