مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی)
سال:1395 | تاریخ پایان: -

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

76

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

دستگاه سطح برگ

شماره مسلسل

نویسنده

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 اندازه گیری کمیت های مختلف در علوم مهندسی از کارهای اساسی است که هر فرد مشغول به علوم باید به طور متناوب انجام دهد به علاوه دقت در اندازه گیری بسته به کمیت موردنظر، در نزد این فرد از درجات مطلوب متفاوتی برخوردار میباشد. هدف این جزوه ارایه شناسایی دستگاهی می باشد که کار اندازه گیری سطح اجسامی با ضخامت کم، بخصوص سطح برگ را با دقت 1mm (یک میلی متر) انجام می دهد. این جزوه در دو بخش تنظیم شده است، در بخش اول سیستم های الکترونیکی و قدرت دستگاه معرفی خواهند شد و در بخش دوم، اجزا مکانیکی و طرحهای مربوط به آنها ارایه می شوند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.