مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد تهران
سال:1385 | تاریخ پایان: 1385

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

175

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تولید الکلهای چربی طبیعی در مقیاس Bench

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 الکلهای چرب طبیعی ترکیباتی هستند که از احیای روغنهای گیاهی و حیوانی و اسیدها و استرهای چرب بدست می آیند. این ترکیبات برحسب ساختار و تعداد کربن های موجود در زنجیر آلیفاتیکی خود کاربردهای متفاوتی دارند. از جمله در صنایع شوینده، روان کننده ها، مرطوب کننده و ... بکار می روند. پس از بررسی همه فرآیندهای رایج و روشهای مطرود، روش هیدروژناسیون متیل استر کوکونات فتی اسید، مهترین روش صنعتی که در حال حاضر به خاطر مزایای خاص آن مورد توجه تولید کنندگان جهانی قرار گرفته است، انتخاب و پارامترهای مهم در اشل آزمایشگاهی و بنچ مورد مطالعه قرار گرفت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی

  فایل موجود نیست