Start: 2/1/2023 2:24:15 AMEnd: 2/1/2023 2:24:15 AM >> 162

مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد تهران
سال:1392 | تاریخ پایان: بهمن 1392

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

164

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی مصرف و تولید مواد بیولوژیک دامپزشکی در کشور

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 جمع آوری و تکمیل اطلاعات, از اصول اولیه در انجام هر تحقیق و از جمله در تحقیقات بیوتکنولوژی است. تدوین اطلاعات مربوط به میزان و نوع مواد بیولوژیک مصرفی در کشور, به عنوان یکی از زیرساخت های بیوتکنولوژی برای خودکفایی در این حوزه, بسیار ضروری به نظر می رسد. در این طرح سعی شده تا ابتدا با استفاده از منابع علمی موجود, تعریف جامع و دقیقی از مواد بیولوژیک دامپزشکی به دست آید. پس از آن, فهرستی از این مواد تهیه شده و این مجموعه به 7 دسته تقسیم شدند که عبارتنداز: 1- واکسن ها 2- باکترین ها و عصاره های باکتریایی 3- محصولات آنتی بادی 4- توکسوئیدها 5- آنتی توکسین ها 6- محصولات تشخیصی 7- محصولات متفرقه سپس, از طریق مراکز عمده مصرف کننده و تامین کننده مواد بیولوژیک دامپزشکی, اطلاعات مربوط به نوع و میزان تولید و مصرف آنها جمع آوری شده و اطلاعات تکمیلی در زمینه محصول و میزان واردات آن به دست آمد. برای جمع آوری اطلاعات, از شرکتهای خصوصی, سازمان دامپزشکی و گمرک استفاده شد. پس از آن, در مورد تک تک مواد, تحقیق صورت گرفته و اطلاعات علمی جزئی تر جمع آوری شد. در ادامه آمار و ارقام تولید و مصرف مواد بیولوژیک دامپزشکی در کشور بررسی شدند و مراکز عمده تامین کننده مواد بیولوژیک دامپزشکی, اعم از تولیدکنندگان داخلی و شرکتهای واردکننده آورده شده است. درمجموع می توان گفت منبع مدونی برای دستیابی به اطلاعات و آمار رسمی کشور در زمینه مواد بیولوژیک دامپزشکی وجود ندارد و این امر, برنامه ریزی در این زمینه را با مشکل مواجه می کند. در مجموع, براساس اطلاعات و آمار ثبت شده گمرک, ارزش کل واردات محصولاتی که می تواند جزء مواد بیولوژیک دامپزشکی باشد, حدود 400 تا 500 میلیون دلار و ارزش صادرات این دسته مواد, 10 میلیون دلار می باشد. همچنین ارزش تولید داخلی این محصولات حدود 200 تا 300 میلیون دلار برآورد می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID

  فایل موجود نیست