مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد صنعتی شریف | سال:1395 | تاریخ پایان: دی 1395

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

93

دانلود:

120

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

برپائی سامانه واسنجی(کالیبراسیون) خلأ سنج های پیرانی

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

چکیده

 سامانه واسنجی خلأ سنج های پیرانی برای کالیبره نمودن تمامی انواع خلأسنج هائی که برای اندازه گیری میزان خلأ در محدوده خلأ متوسط مورد استفاده قرار می گیرند, برای اولین بار در کشور طراحی و برپا گردید. در این پروژه, پس از انجام مطالعات لازم و شناخت پارامترهای کلیدی, طراحی مفهومی انجام گردید. همچنین به منظور ارزیابی تجربی عملکرد سامانه, یک چیدمان آزمایشگاهی مجزا طراحی و ساخته و آزمون های متعددی برای شناخت دقیق تر نقش پارامترهای کنترلی انجام شد. هدف: اندازه گیری و اطمینان از صحت اندازه گیری تجهیزات اندازه گیری, همواره یکی از دغدغه های انسان در فعالیت های خود بوده و در کارهای علمی و تحقیقاتی از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از کالیبراسیون, ایجاد نظامی مؤثر به منظور کنترل صحت و دقت پارامترهای کمّی دستگاه های آزمون, وسایل اندازه گیری و کلیه تجهیزاتی است که عملکرد آنها بر کیفیت فرآیند تأثی ر گذار است. این نظام در مطابقت با مراجع تأیید شده و استانداردهای بین المللی تعیین می شود. معمولا عدم قطعیت در عملکرد وسیله, نسبت به زمان و با استفاده مکرر از آن افزایش می یابد, از این رو کالیبراسیون مجدد و بنابراین داشتن یک سیستم کالیبراسیون ضروری است. فناوری خلأ, به عنوان یک فناوری تحریمی که اندازه گیری و کالیبراسیون در آن نقش اساسی و حیاتی دارد, مطرح است. اما از این نظر, کشور ما در محرومیت شدیدی قرار دارد. با راه اندازی این سامانه, امکان کالیبراسیون تجهیزات و دستگاه های مورد استفاده در کارهای پژوهشی حاصل خواهد شد. همچنین امکان ارایه خدمات کالیبراسیون به دانشگاه ها, مراکز پژوهشی, صنعتی و تجاری در زمینه فناوری خلأ در سطح ملی و بین المللی فراهم می گردد. این موضوع می تواند در اعتباردهی به پژوهش هایی که در آنها از تجهیزات خلأ استفاده می شود, تأثیر مثبت و قابل توجه داشته باشد. با توجه به عدم وجود آزمایشگاه مشابه و اهمیت کالیبره بودن تجهیزات خلأ مورد استفاده در فرآیندهای مختلفی چون فرآیندهای هسته ای, فضایی, نانوفناوری و لیزر, این طرح برای کشور بسیار مهم و با ارزش خواهد بود. روش: در این طرح ابتدا مطالعات کتابخانه ای در مورد نحوه واسنجی خلأسنج هایی که درمحدوده خلأ متوسط کار می کنند انجام شده و انواع سامانه های واسنجی مرتبط با خلأ متوسط مورد بررسی قرار گرفت. سیستم اولیه طراحی شده و مواد, تجهیزات و وسایل لازم برای انجام آنها تهیه گردید. براساس نتایج بدست آمده, سامانه واسنجی مناسب در محدوده موردنظر, انتخاب, طراحی و ساخته شد. نتایج: در این طرح یک سامانه کالیبراتور خلأسنج پیرانی طراحی و برپا گردیده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID