مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد صنعتی شریف
سال:1392 | تاریخ پایان: اردیبهشت 1392

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

103

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی چشمه پرتو یون پهن

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 نمونه آزمایشگاهی چشمه پرتو یون پهن برای استفاده در لایه نشانی به روش کندوپاش توسط پرتو یون برای اولین بار در کشور طراحی و ساخته شد. در این طرح, پس از طراحی مفهومی و شناخت پارامترهای کلیدی یک چشمه پرتو یون پهن, از مهندسی معکوس و شبیه سازی نرم افزاری برای طراحی تفصیلی و تهیه نقشه های ساخت قطعات استفاده گردید. همچنین به منظور ارزیابی تجربی عملکرد چشمه پلاسما و سامانه استخراج, یک چیدمان آزمایشگاهی مجزا طراحی و ساخته و آزمون های متعددی برای شناخت دقیقتر نقش پارامترهای کنترلی چشمه یون انجام شد. چشمه یون ساخته شده قادر به تولید پرتو یون با قطر 5 سانتیمتر, انرژی 700 الکترون ولت و جریان 90 میلی آمپر است. چشمه پلاسمای این چشمه یون از نوع کاتد داغ و فشار کاری آن تقریبا 1 میکروبار است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID