مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد صنعتی شریف | سال:1392 | تاریخ پایان: اردیبهشت 1392

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

93

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی چشمه پرتو یون پهن

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

چکیده

 نمونه آزمایشگاهی چشمه پرتو یون پهن برای استفاده در لایه نشانی به روش کندوپاش توسط پرتو یون برای اولین بار در کشور طراحی و ساخته شد. در این طرح, پس از طراحی مفهومی و شناخت پارامترهای کلیدی یک چشمه پرتو یون پهن, از مهندسی معکوس و شبیه سازی نرم افزاری برای طراحی تفصیلی و تهیه نقشه های ساخت قطعات استفاده گردید. همچنین به منظور ارزیابی تجربی عملکرد چشمه پلاسما و سامانه استخراج, یک چیدمان آزمایشگاهی مجزا طراحی و ساخته و آزمون های متعددی برای شناخت دقیقتر نقش پارامترهای کنترلی چشمه یون انجام شد. چشمه یون ساخته شده قادر به تولید پرتو یون با قطر 5 سانتیمتر, انرژی 700 الکترون ولت و جریان 90 میلی آمپر است. چشمه پلاسمای این چشمه یون از نوع کاتد داغ و فشار کاری آن تقریبا 1 میکروبار است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID