مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد صنعتی شریف
سال:1384 | تاریخ پایان: 1384

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

378

دانلود:

29

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

ساخت آزمایشگاهی سیلیکای رسوبی (گزارش پایانی)

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 سیلیکای رسوبی به عنوان پرکننده جهت تقویت خواص فیزیکی و مکانیکی قطعات لاستیکی و تایرها به کار می رود. اساسا پرکننده تقریبا ارزان ترین جز لاستیک بوده و در عین حال نقش مهمی در بهبود کیفیت نهایی لاستیک دارد. با توجه به این که ایران به رغم دارا بودن منابع غنی ترکیبات سیلیس، وارد کننده سیلیکای رسوبی می باشد و نظر به رشد سریع صنایع لاستیک در کشور، ساخت این محصول در پروژه حاضر مد نظر قرار گرفته است.در این راستا پس از مطالعه و مقایسه روش های مختلف تولید، روش خنثی سازی محلول سیلیکات سدیم با محلول اسید سولفوریک انتخاب و بر اساس آن چند نمونه ساخته شد. پس از بهینه سازی پارامترهای روش ساخت نظیر غلظت، سرعت جریان محلولها، شرایط شستشو و خشک کردن نمونه ها، نمونه بهینه PS-12 ساخته شد. آزمون های شیمی - فیزیکی انجام شده بر روی نمونه های ساخته شده و نمونه بهینه حاکی از شباهت آن با نمونه های تجاری می باشد. از این رو این نمونه جهت تست عملکردی به شرکت ایران تایر ارسال گردید و نتایج نشان می دهد که نمونه بهینه، باعث بهبود خواص مکانیکی و فیزیکی قطعه لاستیکی (کشش، سایش و سختی) شده و می تواند جانشین مناسبی برای نمونه های تجاری در صنعت لاستیک کشور شود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.