مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد تربیت معلم | سال:1383 | تاریخ پایان: آذر 1383

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

108

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

پیش بینی برآورد سیلاب با استفاده از مدل CN در حوضه آبخیز نکا با استفاده از تکنیک های سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS)

شماره مسلسل

نویسنده

بهلول-علیجانی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 در این طرح سعی شده است تادبی سیلابی با استفاده از مدل CN و به کمک تکنیک های GIS و RS در حوضه آبخیز نکا تخمین زده شود. در این مدل اطلاعاتی از قبیل خاک، کاربری اراضی، پوشش گیاهی، شرایط توپوگرافی و... جزء اطلاعات پایه محسوب می شود. در این خصوص ابتدا نقشه های مورد نیاز جمع آوری شده و وارد محیط GIS گشته و رقومی گردید. در مرحله بعد، پس از مشخص شدن محدوده مورد مطالعه، به کمک نقشه های خاک، کاربری اراضی و شیب حوضه گروه های هیدرولوژیکی خاک در سه کلاس B, C, D مشخص گردید. سپس با استفاده از تصویر ETM منطقه و به کمک نرم افزار ER Mapper تصویر مورد نظر پردازش گشته ورقومی گردید. در نهایت، تراکم پوشش گیاهی منطقه مشخص گردید. پس از تعیین وضعیت هیدرولوژیکی منطقه نقشه CN حوضه به دست آمد و رقم آن برای منطقه 77 برآورد گردید. سپس با این نقشه ارتفاع روان آب و دبی حداکثر سیلاب برآورد گردید. در نهایت، جهت تعیین پتانسیل سیل خیزی حوضه بر روی لایه های بافت خاک، شیب، جهت شیب، شماره منحنی، کاربری اراضی، تراکم پوشش گیاهی، ارتفاع روان آب، دبی حداکثر سیلابی و حداکثر بارش محتمل وزن دهی صورت گرفت. سپس یک مدل جمعی بر روی لایه های فوق اعمال شد. در نهایت جهت تست مدل از آنالیز ناحیه ای استفاده گردید و پس از اصلاح وزن دهی لایه شیب، پتانسیل خیزی حوضه به دست آمد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID