مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد تهران
سال:1386 | تاریخ پایان: اسفند 1386

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

54

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تدوین و تحلیل دانش فنی، اقتصادی و علمی جهت طراحی دستگاه نورد سیارهای گرم

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 دستگاه نورد سنتی که امروز در صنایع نورد ایران به کار گرفته می شوند الزاما در یک کارخانه بزرگ (که تعداد آنها در سطح) از تعداد انگشتان یک دست آدمی تجاوز نمی کند، نصب شده اند که ایستگاه های کاری، گستردگی طول فرآیند کوره های متعدد و در مجموع با حجم سرمایه گذاری زیاد همراهند. این طرح با حذف بسیاری از مراحل و امکانات مذکور فرآیند را به سطح کارگاه های کوچک نیز توسعه می دهد و لذا به تنوع مادی و ابعادی محصول نیز هدایت می کند. در این پروژه که فاز اول شامل مطالعاتی است که در آن تمام اطلاعات علمی و اقتصادی لازم تدوین و تحلیل شد، به همراه نقشه های شماتیک قطعات دستگاه تهیه و یک مدل آزمایشگاهی نورد ساخته شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID