مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد صنعتی شریف | سال:1383 | تاریخ پایان: دی 1383

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

119

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تحقیق و ساخت کاتالیست یونیفاینر S9

شماره مسلسل

نویسنده

محمد-عابدی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 در این طرح پس از مطالعه و شناسایی روش های مختلف ساخت کاتالیست، روش تلقیح و متوالی نمک های مولیبدن روی پایه گاما آلومینای کروی انتخاب و حدود شصت نمونه کاتالیست ساخته شد، کاتالیست های ساخته شده در پژوهشگاه صنعت نفت مورد ارزیابی های شیمی- فیزیکی و مکانیکی و راکتوری قرار گرفت که در نهایت نمونه بهینه ساخته شده قابلیت کاهش گوگرد خوراک نفتا را از1200 ppm  به کمتر از 1 pmm در وضعیت دمایی و فشاری مشابه راکتور پالایشگاه ها نشان داد که در حد نمونه وارداتی کاتالیست S9 است. بر اساس نتایج به دست آمده یک کیلوگرم کاتالیست ساخته شد که در راکتور پایلوتی پژوهشگاه صنعت نفت نتایج مشابهی از خود نشان داد. لذا با توجه به اطلاعات به دست آمده واحد تولید یکصد کیلوگرم در روز کاتالیست طراحی و در قالب دو بسته طراحی پایه و تفصیلی تحویل کارفرما گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID