مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده گیاهان دارویی | سال:1382 | تاریخ پایان: پاییز 1382

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

191

دانلود:

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

نگهداری و توسعه گیاهان دارویی سال 80-81

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 با انجام این طرح در سال زراعی 1380-81، سازگاری 103 گونه گیاه دارویی مورد بررسی قرار گرفت. بذور تعدادی از این گیاهان از مراکز تحقیقاتی کشورهای خارجی دریافت شده، همراه با بذور موجود در بانک ژن کشت شدند. بذور دریافت شده از مراکز تحقیقاتی کشورهای خارجی و بذوری که نیاز به کشت غیرمستقیم داشتند در اواخر بهمن ماه سال 1380 در گلخانه کشت شده و در بهار نشاهای تولید شده به زمین اصلی منتقل شدند. بذوری که نیاز به کشت غیرمستقیم نداشتند در بهار سال 1381 در زمین اصلی بطور مستقیم کشت شدند.جهت بررسی سازگاری گیاهان با منطقه، فاکتورهای رشدی مشتمل بر نحوه کاشت (مستقیم، غیرمستقیم) مدت جوانه زنی (تاریخ کاشت، تاریخ جوانه زنی) زمان گلدهی، تاریخ بذرگیری، وزن هزاردانه، میانگین ارتفاع و قطر بوته یادداشت برداری شده و جهت تکمیل اطلاعات این مجموعه مواردی نظیر مناطق عمده پراکنش، روش های تکثیر، سیکل زندگی، اندام مورد استفاده و خواص عمده دارویی گیاهان از منابع معتبر جمع آوری شده و به موارد فوق اضافه گردیده است. اطلاعات مربوط به هر گیاه در یک صفحه مجزا ارایه شده و تصاویر آنها نیز در انتهای مجموعه ارایه شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID