مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده گیاهان دارویی
سال:1395 | تاریخ پایان: -

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

53

دانلود:

39

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی و مطالعه تعدادی از گیاهان دارویی مهم (قسمت سوم)

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 در تیره بارهنگ Plantaginaceae که به جنس و حدود 250-275 گونه در سراسر جهان دارد. گونه هایی قرار گرفته اند که از لحاظ پزشکی حایز اهمیت هستند.یکی از مهمترین جنس های این خانواده Plantago است که شامل گونه هایی است که امروزه خواص درمانی آنها اثبات شده است و در راس آنها گونه های P.ovata، P.psyllium، P.indica قرار گرفته اند.آنچه که امروزه در ایران به نام اسپرزه می شناسند P.ovata است که به اسپفول مشهود است، این گیاه در قرون وسطی هنگام اقامت مسلمین در هند، به این کشور وارد شده است و امروزه هند بزرگترین تولیدکننده این گیاه در جهان محسوب می شود. اسپفول را اسبفول Isabgol نیز ذکر کرده اند. این واژه از دو کلمه فارسی ایسب (Isab) و غول (Ghol) به معنی گوش اسب تشکیل شده است و این بدان علت است که شکل بذور این گیاه شبیه گوش اسب است. در حال حاضر در هند 16000 هکتار زیر کشت این گیاه است که عملکرد آن 13100 تن بذر است که 3200 تن آن پوسته بذر خواهد بود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.