مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده گیاهان دارویی
سال:1395 | تاریخ پایان: -

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

48

دانلود:

23

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

جمع آوری؛ شناسایی و نگهداری ژرم پلاسم گیاهان دارویی ایران با تاکید بر خرده نگاری آنها (در دست اجرا)

شماره مسلسل

نویسنده

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID