مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد تهران | سال:1372 | تاریخ پایان: تیر 1372

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

94

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تهیه گلیسرول مونو استئارات GMS

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 زیباترین شروع تمسک به کلام گوهربار رسول اکرم (ص) است که فرمود: حکمت و علم گمشده مسلمان است و هر جا آن را بیابد بر می دارد و اهمیت نمی دهد که گمشده خود را از دست چه کسی می گیرد. بدنبال این گمشده بسیار گشتیم و قطره ای از دریای مقصود از دست هر کسی گرفتیم و گرد آوردیم.شاید آن جام که خوردیم و لبی تر کردیم                               جرعه نوشی ز یم. علم تو بودشاید آن پرده که دیدیم و سری در کردیم                               پرزخاک دردرگاه تو بودهر چه بود تجربه آن بود که به جهد جمع گردیده بود گرچه اندک ولی گرانبها بود.در گزارش اول آنچه از دیگران گرفته بودیم ارایه دادیم و در این گزارش آنچه تجربه کردیم نگاشتیم. "باشد که مقبول افتد".گزارشی را که ملاحظه می نماید ارایه نتایج طرح تهیه گلیسرول مونواستئارات می باشد که در 6 فصل بطوری که در ذیل مختصرا توضیح داده می شود تنظیم شده است. لازم به ذکر است طرح مذکور با کد 4085 در تاریخ 1370/9/2 به تصویب دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی رسیده است و بودجه مصوب طرح حدود 600000 تومان و زمان طرح حدود 18 ماه بوده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID