مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد تهران | سال:1367 | تاریخ پایان: مرداد 1367

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

123

دانلود:

62

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

ساخت بلوک غذایی از ملاس- اوره

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 رشد سریع جمعیت کشور ایران که %50 از متوسط رشد جمعیت دنیا بالاتر می باشد، توام با محدودیت های موجود در امور زراعی و دامی جاری در کشور و عدم استفاده صحیح از دانش نوین و تکنیک جدید متناسب با شرایط مملکت، موقعیت کنونی را به صورت کشور وارد کننده مواد غذایی (دام و انسان) در جهان درآورده است. براساس محاسبات فنی و تخصصی، در صورت تغذیه دامهای موجود کشور براساس جداول استاندارد غذایی، بمنظور تولید در سطح مطلوب و اقتصادی 41.5 درصد آنها از نظر انرژی (مجموع مواد غذایی قابل هضم) و 49.6 درصد آنها از لحاظ پروتیین خام (بدون در نظر گرفتن حجم واردات مواد غذایی دامی کنونی) محروم خواهند بود.کاه و سایر فرآورده های فرعی کارخانجات صنایع کشاورزی کم و بیش بعنوان خوراک پایه در تغذیه دامهای نشخوارکننده کشور مصرف شده اند ولی متاسفانه بعلت عدم آشنایی با ترکیبات شیمیایی و قدرت انرژی زایی این مواد و عدم تاکید بر کاربرد تکنیک ساده و مناسب با شرایط کشور برای غنی سازی و متوازن کردن آنها، استفاده صحیح و اقتصادی از آنها نشده است و یا آنکه بعلت خطرات ناشی از بیماری، مسمومیت و کم ارزشی ظاهری این مواد مانند "اوره"، "ملاس"، "باگاس" و "ضایعات چای" و مصرف آنها در تغذیه دام عملا رواج پیدا نکرده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID