مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد تهران
سال:1371 | تاریخ پایان: اردیبهشت 1371

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

435

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

فاز مطالعاتی کشت بافت یونجه

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 با توجه به نیاز روزافزون بشر به تامین مواد غذایی، فعالیت های متعددی در جهت افزایش عملکرد محصولات کشاورزی در واحد سطح بعمل آمده که از آنجمله تحقیقات به نژادی، به زراعی و بیوتکنولوژی می باشد.یونجه اولین و مهمترین گیاه علوفه ای است که اهلی شده و از نظر تامین علوفه مورد نیاز جهت تولید پروتئین و مواد لبنی نقش بسیار مهمی را ایفا می نماید و تاکنون اقدامات موثری جهت اصلاح این گیاه بعمل آمده که اهداف اصلی آن تهیه رقم یا ارقامی است که عملکرد علوفه سبز و خشک بالا و درصد پروتئین بالاتری هستند و عوامل دیگر نظیر فرم رشد، قدرت پنجه زدن، نازک و ظریف بودن ساقه، مقاومت به آفات و بیماریها، مقاومت به خشکی و شوری و... می باشد.از سالها پیش تحقیقات وسیعی در زمینه های فوق در سراسر دنیا مورد گیاهان مختلف و خصوصا یونجه انجام گرفته که دستاوردهای قابل توجهی نیز به ارمغان آورده است ولی با توجه به اینکه روند پیشرفت تحقیقات کلاسیک کند بوده و پاسخگوی نیاز دنیای فعلی نمی باشد، بدیهی است با بهره گیری از تکنولوژی جدید کشت بافت و مهندسی ژنتیک، می توان امیدوار بود که به اهداف مورد نیاز دست یافت. این اهداف به شرح زیر می باشد:1- تکثیر سریع گیاهان جهت استفاده در تحقیقات اصلاحی و ژنتیکی.2- تولید گیاهان هاپلوئید و دی هاپلوئید3- ایجاد هیبریداسیون سوماتیکی بین گونه های و بین جنسی4- ایجاد موتاسیون های القایی5- حفظ و نگهداری منابع گیاهی از طریق کشت بافت.6- انتقال ژنهای خارجی مطلوب به سلولهای مورد نظر از طریق کشت بافت و مهندسی ژنتیک.7- تولید گیاهان عاری از ویروس8- ایجاد لاین های مقاوم بر امراض و بیماریها9- ایجاد لاین های مقاوم به شوری و خشکی10- تهیه لاین های مقاوم به علف کش هاکشت بافت گیاهی پیش نیاز دست ورزی ژنتیکی است. زیرا سلول تغییریافته و دستکاری شده بایستی بتواند یک گیاه سالم و کامل به وجود آورد. از طرفی کشت بافت بعنوان مکمل روشهای کلاسیک متداول در اصلاح نباتات به کار می رود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بیکی، امیرحسین، و ربانی، عطااله. (اردیبهشت 1371). فاز مطالعاتی کشت بافت یونجه. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی. https://sid.ir/paper/788913/fa

  Vancouver: کپی

  بیکی امیرحسین، ربانی عطااله. [Internet]. فاز مطالعاتی کشت بافت یونجه. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی؛ اردیبهشت 1371. Available from: https://sid.ir/paper/788913/fa

  IEEE: کپی

  امیرحسین بیکی، و عطااله ربانی، “فاز مطالعاتی کشت بافت یونجه،” ایران، مراکز جهاد دانشگاهی، اردیبهشت 1371. [Online]. Available: https://sid.ir/paper/788913/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری

  فایل موجود نیست