Start: 2/3/2023 3:56:38 AMEnd: 2/3/2023 3:56:38 AM >> 189

مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد تهران
سال:1371 | تاریخ پایان: 1371

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

52

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

(تدوین بسته نرم افزاری طراحی اجزا مکانیکی) جلد سوم: برنامه های طراحی اتصالات پیچ، اتصالات تحت برش، انطباق قطعات، خار، پیچهای قدرتی، کلاچها و ترمزهای اصطکاکی و یاتاقانهای ژورنال

شماره مسلسل

نویسندگان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 استفاده از کامپیوتر در عملیات طراحی، بدلیل تواناییهای گسترده این ابزار در زمینه های روشهای عددی، گرافیک و پایگاه داده ها هر روز توسعه بیشتری می یابد. طراحی اجزا کلاسیک ماشینها سبب ویژگیهای خاص این اجزا (مشخص بودن مساله طراحی، شکل کلی و روش آنالیز و محدود بودن جنس و روشهای ساخت) از موارد اساسی کاربرد کامپیوتر در طراحی محسوب می شود. بسته نرم افزاری ماشین طرح که حاوی روش آنالیز و کلیه داده ها (جداول و منحنی ها)ی مورد نیاز برای آنالیز و نقشه کشی اجزا کلاسیک ماشینها می باشد، بگونه ای تدوین گردیده است که طراح بتواند با ارایه داده های در دسترس و بدون نیاز به اطلاعات ویژه، از آن استفاده نماید. ساختار محاوره ای و فارسی بودن این نرم افزار، بهره گیری گسترده و آسان از آنرا جهت طراحی صنعتی اجزا مختلف ماشین میسر می سازد.نرم افزار ماشین طرح، اطلاعات مربوط به تعریف مساله طراحی (ورودیهای اصلی) و انتخابهای طراح (پارامترهای طراحی) را دریافت کرده و با ارایه تعدادی طرح قابل قبول، فضای طراحی را برای طراح مشخص می نماید. طراح می تواند با توجه به فضای طراحی و مشخصات ارایه شده، طرحی را جهت آنالیز به برنامه وارد کند. برای کلیه انتخابهای طراح، پیش فرض پیش بینی شده است تا وی بتواند بسهولت انتخابهای خود را تغییر داده و طرحهای متنوعی را بررسی نماید. پس از انتخاب طرح نهایی، طراح می تواند نقشه مهندسی طرح را (که با استفاده از نرم افزار AUTOCAD بطور اتوماتیک توسط برنامه ایجاد می شود) مورد استفاده قرار دهد و اطلاعات و مستندات دقیق طراحی را از چاپگر دریافت کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID

  فایل موجود نیست