مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد صنعتی شریف
سال:1367 | تاریخ پایان: مهر 1367

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

79

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

محاسبه کامپیوتری شبکه سطوح

شماره مسلسل

نویسندگان

فرامرز-فامیل سمواتی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 یکی از مهم ترین روش های حل معادلات دیفرانسیل در مسائل هندسی و عملی، روش «Finite Element» است. این روش یک کاربرد بسیار رایج در حل معادلات تنش بر روی سازه هایی چون کشتی، هواپیما و اتومبیل می باشد. یکی از مراحل اساسی این روش تقسیم میدان (سازه) به اجزای کوچک تر به نام شبکه «Mesh» است. این تقسیم بندی باید از خواص ویژه ای همچون متناسب بودن شکل این شبکه ها و تراکم آن ها با توجه به نوع جسم، برخوردار باشد. با توجه به این که در حال حاضر این مرحله از روش «Finite Element» به صورت دستی انجام می گیرد تهیه و طرح یک روش کامپیوتری مناسب برای اجرای این مرحله می تواند بسیار مفید باشد. بعد از بررسی و مطالعات تئوری یک روش مناسب برای حل مسائل طراحی شد. برنامه کامپیوتری این روش که موسوم به «Trans Finite Mapping» است نیز تهیه گردید. این برنامه می تواند با گرفتن اطلاعات مربوط به سازه (میدان) آن را تقسیم بندی نموده شکل آن را رسم کند. در ضمن برای حالت های خاص، برنامه قابلیت دادن اطلاعات مربوط به گروه ها و شبکه های مربوط را دارد و بر اساس شبکه ها شکل سازه را مجددا بازسازی می کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID