مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد صنعتی شریف | سال:1375 | تاریخ پایان: فروردین 1375

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

107

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

شنایایی «فیلتر مادون قرمز»

شماره مسلسل

نویسنده

کورس-حمزه

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 هدف این طرح شناسایی کامل یک نوع فیلتر نوری چند لایه است. این فیلتر برای آشکارساز مادون قرمز «ایندیوم آنتیموناید» ساخته شده وظیفه اش حذف پرتوهای با طول موج کمتر از 4 میکرومتر می باشد. از آنجا که اندازه گیری مشخصه عبور فیلتر نشان داد که برخلاف انتظار مقدار قابل ملاحظه ای عبور نور در محدوده یک تا دو میکرومتر وجود دارد لازم بود که ساختار فیلتر به طور کامل شناسایی و علت وجود این باند عبور اضافی مشخص گردد. تحقیقات مفصل بعدی که به وسیله «XRF, RBS, EPMA, SEM» و میکروسکوپ نوری روی ساختار لایه ها انجام شد و همچنین مدل سازی ساختار به دست آمده روی کامپیوتر نشان داد که باند عبور اضافی ناشی از طراحی ساده لایه های فیلتر بوده است. خلاصه ای از فعالیت های انجام شده: - آماده سازی نمونه برای آزمایش های مختلف - طیف سنجی در باند مریی و مادون قرمز در زوایای تابش مختلف - مشاهده لایه ها با میکروسکوپ الکترونی - بررسی توزیع عنصر «سیلیکون» در لایه ها به وسیله «WDS» در سیستم «EPMA» - آنالیز عناصر تشکیل دهنده لایه ها به وسیله دستگاه «X-ray Flourosence» - بررسی ساختار لایه ها با استفاده از دستگاه «Rutherford Backscattering» - مطالعه نوری زیر لایه از جنس «سفایر» - تهیه نرم افزار مدل سازی چند لایه ای های نوری به زبان C - مدل سازی ساختار به دست آمده روی کامپیوتر - تدوین مشخصات فنی و شرایط تحویل گیری فیلتر

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID