مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های مصوب داخلی) | سال:1378 | تاریخ پایان: 1378

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

110

دانلود:

75

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی مطالعات صورت گرفته در رابطه با بیماریهای عروق کرونر و هیپرکلسترولیما در ایران و جهان و نقش پیشگیری در آن

شماره مسلسل

نویسنده

فرزانه-مفتون

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 در این پروژه، تحقیقات صورت گرفته در زمینه پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی بخصوص در زمینه هیپرکلسترولمیا بررسی شد، این تحقیقات شامل مقالات داخل و خارج کشور، پایان نامه های تخصصی از طریق کتب ـ مجلات و پایان نامه های موجود در کتابخانه ها، اینترنت بدست آمده است، می باشد. با توجه به اینکه تحقیقات، به صورت مستدل نقش پیشگیری را هم به صورت اولیه و هم به صورت ثانویه در کاهش بیماریهای قلبی _ عروقی را نشان داده است یکی از اهداف مهم این تحقیق  آموزش اقدامات پیشگیری است که البته با توجه به اینکه هرچه سن کمتر باشد این آموزشها نقش بارزتری ایفا می کند. از اهداف دراز مدت در این زمینه، فراگیر کردن اقدامات و پیشگیری در جامعه و در سنین بسیار پایین حتی خردسالی و سنین دبستان می باشد که از پیشنهادات این طرح، طرح ریزی بررسیهای مداخله ای در جمعیت ایرانی و نیز طرح ریزی برنامه آموزشی در سطوح مختلف سنی است. امری که در یکسری کشورها سالهاست شروع شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID